Freshmart
แฮปปี้ แฟรนไชส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (โค..
นิคมอุตสาหกรรมบ.. นิคมอุตสาหกรรมภ..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,794 
จำนวนสมาชิก36,431 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Rayong Industrial Estate (Bankai)
ที่ตั้ง ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด-
รายละเอียดพื้นที่-
พื้นที่ว่าง
 • เขตธุรกิจ 2,194 ไร่ 3 งาน 82.4 ตารางวา
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า-
อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 800 บาท/ไร่/เดือน
 • เขตประกอบการเสรี 1,000 บาท/ไร่/เดือน
ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • 9.50 ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
 • 4.40 ลูกบาศก์เมตร (ค่าเฉลี่ยที่ BOD 500 มก./ล.)
(ใช้สูตรในการคำนวณ : TC=100+e.19Vi+10.63ViSi/1000+Cp)

ค่าน้ำประปา
 • 14 บาท/ลูกบาศก์เมตร
ค่าไฟฟ้า
 • ตามอัตราค่าไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ได้รับส่วนลด 10% เป็นเวลา 5 ปี)


สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • แหล่งน้ำดิบ ใช้น้ำฝนและน้ำผิวดินจากอ่างเก็บน้ำภายในโครงการ ซึ่งสามารถจัดเก็บน้ำดิบได้ประมาณ 1.55 ล้าน ลบ.ม.
 • ระบบผลิตน้ำประปา ความสามารถในการผลิตประมาณ 16,800 ลบ.ม. / วัน
ระบบไฟฟ้า
 • โรงผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 216 เมกะวัตต์
ระบบโทรศัพท์

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL)
 • ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียประมาณ 10,000 ลบ.ม. / วัน
ระบบถนน
 • พื้นที่โครงการสามารถเชื่อมต่อทางหลวงชนบท ถนนบ้านหัวชวด-โรงน้ำตาล เป็นถนน 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 1 เมตร
 • ถนนสายประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 18 เมตร
 • ถนนสายรองประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 17 เมตร
 • ถนนสายย่อย จำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ระบบเตาเผาขยะ

สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)
ที่อยู่ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทร.0-2649-7000, 0-2649-7151
โทรสาร0-2649-7166
อีเมล์-
เว็บไซต์-
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 3,729 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 2 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.