เวิล์ด สตาร์ อะคาเดมี่
แฮปปี้ แฟรนไชส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี..
นิคมอุตสาหกรรมเ.. นิคมอุตสาหกรรมแ..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,386 
จำนวนสมาชิก36,425 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Avro Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ 78 หมู่ 1 ถนน บางนา-ตราด กิโลเมตร 36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด3,228 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 3,228 - 1-54.5 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,391-2-21 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 4-0-36 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 822-2-97.5 ไร่
 • ผังแสดงการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

พื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,387-2-13 ไร่
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,000,000 บาท/ไร่

อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • ค่าบำรุงรักษา 700 บาท/ไร่/เดือน
ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • ค่าบำบัดน้ำเสีย 2 บาท/ ลูกบาศก์เมตร
ค่าบริการกำจัดขยะ
 • ค่าบริการกำจัดขยะ 1-3 บาท/กิโลกรัม
ค่าน้ำประปา
 • ค่าน้ำประปา 16 บาท/ลูกบาศก์เมตร
ค่าไฟฟ้า
 • ตามอัตราของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าโทรศัพท์
 • ตามอัตราของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • พื้นที่ 225 ไร่ ลึก 9.5 เมตร ความจุ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร
 • แหล่งน้ำดิบ : รับน้ำจากคลองวังขื่อ และ EAST WATER
 • ปริมาณความต้องการใช้น้ำ 24,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • ผลิตน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 200 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ 400/230 โวลต์ และ 115 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • ทีที แอนด์ ที
 • สายตรง มากกว่า 3,500 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบ Aerated Lagoon สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 • ระบบ SBR สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ
 • จำนวน 2 เตา
 • สามารถเผาขยะได้ 29 ตัน/วัน
 • ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 5,726 กิโลกรัม/วัน
ระบบถนน
 • สายประธาน คสล. กว้าง 14 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร
 • สายรองประธาน คสล. กว้าง 12 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • รถดับเพลิง จำนวน 1คัน
 • รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ระบบรักษาความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. จำนวน 24 นาย (ตลอด 24 ชั่วโมง)


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ที่อยู่เลขที่ 78 หมู่ 1 ถนน บางนา-ตราด กิโลเมตร 36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทร.0-3857-0850-4
โทรสาร0-3857-0002
อีเมล์wgivte@mweb.com
เว็บไซต์-
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 7,168 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 9 คน
อันดับที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.