อินทนิล
แฮปปี้ แฟรนไชส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2..
นิคมอุตสาหกรรมป.. นิคมอุตสาหกรรมเ..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม337,468 
จำนวนสมาชิก36,506 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด612
เดือนนี้3
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด (AIE)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Asia ( Suvarnabhumi) Industrial Estate
ที่ตั้ง ถนน หลักกิโลเมตรที่ 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพร่ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่อุตสาหกรรม 2,886 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 457 ไร่ และพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 207 ไร่ โครงการประกอบด้วยงานปรับปรุงคุณภาพดิน ระบบถนน ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำฝน ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
พื้นที่ทั้งหมด4,000 ไร่
รายละเอียดพื้นที่พื้นที่ 4,000 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรม 2,886 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 457 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
 • พื้นที่สีเขียว 207 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา


พื้นที่ว่าง-
ราคาขาย/เช่า-
อัตราค่าบริการ -
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้านครหลวง
ระบบโทรศัพท์
 • TOT
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: AS)
 • ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 12,800 ลบ.ม./วัน
ระบบถนน
 • ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต
 • ถนนสายประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 30 เมตร ผิวจราจรกว้าง 18 เมตร
 • ถนนสายรองประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 26 เมตร ผิวจราจรกว้าง 17 เมตร
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • มีแนวคันป้องกันน้ำท่วมรอบพื้นที่โครงการระดับความสูง 3 เมตรจากระดับพื้นดิน
สภาพพื้นดิน
 • เป็นที่ราบลุ่มและสภาพทั่วไปเป็นดินอ่อน


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)
ที่อยู่ถนน หลักกิโลเมตรที่ 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพร่ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
โทร.-
โทรสาร-
อีเมล์-
เว็บไซต์www.asiaindustrialestate.com
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 11,643 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 17 คน
อันดับที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.