ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 04:31:45 AM »
การประกันรถยนต์ มีการประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นการประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด เป็นการประกันในภาคสมัครใจ ไม่เหมือนการประกัน พรบรถยนต์ ซึ่งเป็นการประกันภาคบังคับที่รถยนต์ทุกคันต้องมี ประกันชั้น 1 ราคา เบี้ยจะสูงที่สุด และมีการคุ้มครองที่สูงสุดเช่นกัน ส่วนประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้างนั้น แตกต่างจากประกันชั้น 1 แต่ก็จะมีราคาค่าเบี้ยที่ต่ำกว่า และให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่า แต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็ต้องดูจากสัญญาการประกันเป็นหลัก โดยเฉพาะการประกันชั้น 2+ ซึ่งจะมีราคาต่ำกว่าประกันชั้น 1 แต่ให้ความคุ้มครองที่ต่างกันไม่มากโดยเฉพาะในเรื่องความสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้รถเป็นหลัก ซึ่งต้องเลือกให้ถูกว่าจะใช้อย่างไรให้คุ้มค่า ยิ่งถ้าเป็นรถเก่าการเลือกประกันชั้น 2 หรือชั้น 2+ น่าจะเหมาะสมและคุ้มค่ากว่า เนื่องจากการประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นจะเหมาะกับรถใหม่ป้ายแดง หรือเหมาะกันผู้ขับขี่มือใหม่มากกว่า แต่สำหรับรถเก่าหรือรถที่มีผู้ขับขี่ประจำเป็นผู้ที่มีความชำนาญแล้วการประกันชั้น 2 หรือชั้น 2+ น่าจะเหมาะสมมากกว่า
การประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ต้องมาดูกันว่าการประกันชั้น 2 จะให้อะไรบ้าง ดังนี้
การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 หรือการประกันรถยนต์ชั้น 2 จะให้ความคุ้มครองรองลงมาจากการประกันประเภท 1 โดยมีความคุ้มครองเพียง 2 หมวดหลัก ๆ ดังนี้
1.   หมวดการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
o   ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของผู้ขับขี่นั้น
o   ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
2.   หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้
อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง เนื่องจากอัตราค่าเบี้ยประกันจะต่างกันระหว่าง เบี้ยประกันชั้น 1 และชั้น 2 ซึ่งเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของตัวผู้เอาประกัน ดังนี้
1.   อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปัจจัยค่าเบี้ยจะแบ่งตามประเภทของรถ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์
2.   อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทประกันจะคิดค่าเบี้ยประกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เบี้ยประกันภัยพื้นฐานตามประเภทรถของรถ ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซต์, กลุ่มรถยนต์ เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถสาธารณะ เป็นต้น, ลักษณะการใช้รถ ว่าใช้ประจำหรือนาน ๆ ใช้สักครั้งหนึ่ง, อายุรถยนต์ เช่นรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมาแล้ว หรือรถใหม่ป้ายแดง, ขนาดรถยนต์จะวัดจากจำนวน ซีซีของเครื่องยนต์, จำนวนเงินเอาประกันภัยตามสัญญา, อายุผู้ขับขี่ เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ, อุปกรณ์เพิ่มพิเศษที่ติดตั้งมากับรถทั้งจากทางโรงงานหรือมาติดตั้งในภายหลัง
จะเห็นได้ว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั้น จะมองโดยรวมแล้วนำมาคำนวณค่าเบี้ย ซึ่งอาจมีส่วนอื่นอีกเช่น ส่วนลดการไม่เคลม ตามจำนวนปีที่เอาประกัน เป็นต้น