ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ

เวลา - สถานที่
รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
เวลา 08:30 - 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด
การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี
การเลือกวิธีการรับรู้รายได้และประเภทภาษีที่ต้องชำระที่แตกต่าง จุดพึงระวังในการวางแผนภาษีอสังหา  
การจัดทำบัญชีที่แตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่น

หัวข้ออบรม
• ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  หน้าที่การเสียภาษีของผู้ค้าอสังหาริมทรัพย์ในสถานะนิติบุคคล-
  คณะบุคคล-บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับรายได้/
  รายจ่าย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ เทคนิคการคิดคำนวณ
  การเสียภาษี
• การวางแผนแบบของรายได้-รายจ่าย  การวางแผนประเด็น
   ทรัพย์สิน-หนี้สิน
• การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคในการ
   บริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
•  การวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯและแนวโน้มในอนาคต
•  เกณฑ์การรับรู้รายได้และรายงานงบการเงิน
    การรับรู้รายได้ตามราคาตลาด รายได้ที่ได้รับยกเว้น ภาษีซื้อที่ถือ
    เป็นรายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้ามที่ถือเป็นรายจ่ายได้มีการตี
    ราคาสินค้าคงเหลือ ภาระภาษีของการเช่า
•  การวางระบบบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
•  การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Tags: วางแผนภาษี, ภาษีอสังหาฯ , ภาษีและบัญชี, อบรมภาษีอสังหา, การทำบัญชีอสังหา, ภาษีที่ดิน, บัญชีอสังหาฯ, ขายอสังหาริมทรัพย์, ภาษีการลงทุนอสังหาฯ, หลักสูตรภาษีอสังหา