ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อบรมฟรี

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อบรมฟรี
รับสมัคร   รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้-5 มี.ค.54  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่น 2/2554 อบรมฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานที่จัดอบรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต เรียน  ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์  เวลา 09.00-16.00 น.เริ่มเรียน 12 มี.ค.-12มิ.ย.54
มีเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน และเบรกกาแฟ 2 มื้อฟรี
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• ผู้ว่างงาน : ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
• นักศึกษาจบใหม่ : ซึ่งมีแนวความคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
• ทายาทธุรกิจ : ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง
• ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว : ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระ แต่ตั้งใจเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ
• ผู้ประกอบการ : ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ค่าใช้จ่าย : FREE  


เอกสารประกอบการสมัคร
1.   สำเนาวุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)
2.   สำเนาบัตรประชาชน
3.   รูปถ่าย 1นิ้ว 2 ใบ
4.   เงินประกันเข้าร่วมโครงการ 3000 บาท (คีนให้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 084-0139910 , 089-1190371, 02-5643002-9ต่อ3171 หรือ สายตรงโทร/แฟกซ์ 02-5643012 หรือ www.necthai.net
สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ห้อง423
สามารถ ส่งใบสมัครทาง email ที่nec@engr.tu.ac.thหรือส่งแฟกซ์ใบสมัครทางแฟกซ์
เมื่อส่งเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะพิจารณาใบสมัคร และติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์