เครื่องพิมพ์บัตร ID Card Printing Products, Supplies, Equipment,Plastic ID Card

(1/1)

csretail:
เครื่องพิมพ์บัตร ID Card Printing Products, Supplies,  Equipment,Plastic ID Card Printers , ID Card Software , ID Card Printer Ribbons , Plastic ID Cards เครื่องพิมพ์ บัตรพลาสติก  บัตรพนักงาน บัตรนักศึกษา บัตรประชาชน บัตรส่วนลด บัตรลูกค้า บัตรเครดิต Card Printing Products,Plastic ID Performance Card Printers เครื่องพิมพ์บัตร พลาสติก , Plastic ID Security Card Printers , Plastic ID Value Card Printers , ID Card Printer Ribbons & Supplies , Overlamination Solutions , Image Acuisition

EDIsecure® DCP 100 Direct Card Printer   The Value Line consists of the EDIsecure® DCP100 entry-level desktop Direct Card Printer (single- or double-side printing with manual card feeding), the single-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 240+ Direct Card Printer and the double-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 340+ Direct Card Printer.

 
Product Highlights and Features
•   Full-color, edge-to-edge printing for great looking cards
•   The smallest footprint in its class - conveniently fits on the desktop or under a counter
•   Small size and weight makes it very portable
•   Easy setup for flexible usage without any further adjustment
•   Prints a card in full color within 30 seconds
•   Provides for easy back-side full-color printing with its on-demand hand-feed card mechanism
•   Perfect for card printing beginners and low volume demands such as club cards, visitor badges and customer loyalty cards
•   Optional magnetic stripe encoding
The following ribbons are available: YMCKO ribbon as well as monochrome K black ribbon.


For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options, please download EDIsecure® DCP 100 datasheet.Configure your card identity sytem, ask for:
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials


EDIsecure® DCP 240+ Direct Card Printer  The Value Line consists of the EDIsecure® DCP100 entry-level desktop Direct Card Printer (single- or double-side printing with manual card feeding), the single-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 240+ Direct Card Printer and the double-side, edge-to-edge EDIsecure®
 
Product Highlights and Features
•   High productivity, up to 160 full-color and up to 750 monochrome cards per hour
•   Convenient, automatic front card loading and output
•   Small footprint – fits perfectly on any desk and is very quiet
•   Excellent, user-friendly design for easy operation and maintenance
•   Advanced cleaning roller system
•   Various ribbon combinations available
•   Ideal for employee and visitor IDs, student IDs, membership and loyalty cards, gift cards, and time and attendance cards
•   Optional magnetic stripe encoding
The following ribbons are available: YMCKO ribbon as well as monochrome K (black), W (white) and S (silver) ribbons.


For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options, please download EDIsecure® DCP 240+ datasheet.Configure your card identity sytem, ask for:
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials

EDIsecure® DCP 340+ Direct Card Printer  The Value Line consists of the EDIsecure® DCP100 entry-level desktop Direct Card Printer (single- or double-side printing with manual card feeding), the single-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 240+ Direct Card Printer and the double-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 340+ Direct Card Printer.
 
Product Highlights and Features
•   Double-side cards printed in brilliant color with crisp, sharp graphics
•   High-speed printing of up to 190 full-color and up to 1,000 monochrome cards per hour
•   Fits perfectly on every desk because of its small footprint
•   Convenient, automatic front card loading and output
•   User-friendly design for easy operation and maintenance
•   Advanced cleaning roller system
•   Various ribbon combinations available
•   Smart printer driver shows all information on the PC screen, such as message prompts and color image preview
•   Ideal for medium to high volume applications for corporations, organizations, hospitals, health facilities, and universities, for both photo IDs and loyalty cards
•   Optional magnetic stripe encoding
The following ribbons are available: YMCKO and YMCKOKO ribbon as well as monochrome K (black), W (white) and S (silver) ribbon.


For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options, please download EDIsecure® DCP 340+ datasheet.Configure your card identity sytem, ask for:
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials

EDIsecure® DCP 360i Direct Card Printer  The double-sided, edge-to-edge EDIsecure® DCP360i Professional Direct-Card Printer was developed for industrial needs and is prepared for plug and play inline lamination
 
Product Highlights and Features
•   Fastest full-color direct card printer in its class due to portrait mode printing
•   High-speed printing of more than 180 full-color and up to 720 monochrome cards per hour
•   Built-in LCD panel for convenient set-up and operation
•   Detachable card hopper for easy handling
•   Powerful printer driver shows the printer status and makes it possible to change the parameters for printing from the PC
•   Removable and reusable cleaning roller unit for long-term usage and reliable, steady card cleaning
•   Optional single- and double-side lamination
•   Optional field upgradeable encoder modules for magnetic stripe, contact and contactless smart card encoding
•   Ideal for medium to high volume applications for corporations, organizations, hospitals, health facilities, and universities, for photo IDs, access control, time and attendance, and loyalty cards
The following ribbons are available: YMCKO and YMCKOK ribbon as well as monochrome K (black) ribbon.


For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options, please download EDIsecure® DCP 360i datasheet.Configure your card identity sytem, ask for:
•   EDIsecure® Inline Lamination Unit
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials


EDIsecure® XID 560ie Retransfer Printer  The Professional Line includes the double-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 360i Professional Direct Card Printer and the EDIsecure® XID Retransfer Printer family consisting of four powerful and versatile models: the XID 560ie, the XID 570ie, the XID 580ie, and the XID 590ie. All XID Retransfer Printers now offer enhanced encoding and lamination options as well as new product features designed to increase card security.
 
Product Highlights and Features
•   Fastest full-color single-sided Retransfer printer in its class due to portrait mode printing up to 90 cards card per hour
•   Rugged, industrial design with compact shape for heavy-duty use
•   Built-in color-coded LCD panel for convenient set-up and operation
•   Over-the-edge printing with glossy photo finish quality
•   Highest ribbon capacity in the industry and detachable card drawer for easy handling and continuous operation
•   Colored cartridge system for convenient and simple front-loading of supplies
•   Removable and reusable cleaning rollers
•   Heavy-duty Retransfer Film for long-lasting durable cards
•   Security Ribbon Erase of printed K-panel black data on used media
•   Network ready with built-in Ethernet port and IPSEC for encrypted data transfer
•   Ideal for the printing and inline encoding of smart cards by using the Advanced Chip Encoding Framework
•   Internal feeding mechanism for front-side or back-side printing of a card, regardless of a magnetic stripe or contact chip’s position
•   Optional single-side lamination
•   Field upgradeable to higher XID versions
•   Lifetime printhead warranty
The following supplies are available: YMCK ribbon as well as XID ART Retransfer film.

For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options, please download EDIsecure® XID 560ie datasheet.Configure your card identity sytem, ask for:
•   EDIsecure® ILU Inline Lamination Unit
•   EDIsecure® OLM Overlamination Unit
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials


EDIsecure® XID 570ie Retransfer Printer  The Professional Line includes the double-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 360i Professional Direct Card Printer and the EDIsecure® XID Retransfer Printer family consisting of four powerful and versatile models: the XID 560ie, the XID 570ie, the XID 580ie, and the XID 590ie. All XID Retransfer Printers now offer enhanced encoding and lamination options as well as new product features designed to increase card security.
 
Product Highlights and Features
•   Double-side printing on a variety of card materials (PVC, ABS, PET, Polycarbonate, etc.) with up to 100 cards per hour
•   Admin Center software for convenient handling of printer settings for every card type
•   Intelligent, powerful printer driver with Media Status Monitor on PC
•   Over-the-edge printing with glossy photo finish quality
•   Highest ribbon capacity in the industry and detachable card drawer for easy handling and continuous operation
•   Colored cartridge system for convenient and simple front-loading of supplies
•   Removable and reusable cleaning rollers
•   Heavy-duty Retransfer Film for long-lasting durable cards
•   Security Ribbon Erase of printed K-panel black data on used media
•   Network ready with built-in Ethernet port and IPSEC for encrypted data transfer
•   Ideal for the printing and inline encoding of smart cards by using the Advanced Chip Encoding Framework
•   Optional single- and double-side lamination for more durability and security
•   Field upgradeable to higher versions
•   Lifetime printhead warranty
The following supplies are available: YMCK, YMCKK and YMCK-PO ribbon as well as XID ART Retransfer film.

For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options please download EDIsecure® XID 570ie datasheet.Configure your card identity sytem, ask for:
•   EDIsecure® ILU Inline Lamination Unit
•   EDIsecure® OLM Overlamination Unit
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials


EDIsecure® XID 580ie Retransfer Printer  The Professional Line includes the double-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 360i Professional Direct Card Printer and the EDIsecure® XID Retransfer Printer family consisting of four powerful and versatile models: the XID 560ie, the XID 570ie, the XID 580ie, and the XID 590ie. All XID Retransfer Printers now offer enhanced encoding and lamination options as well as new product features designed to increase card security.
 
Product Highlights and Features
•   New security features: Dye-sublimation UV ribbon for covert security printing, IPSEC for encrypted data transfer through network, and Security Ribbon Erase of K-panel black data on used supplies
•   Double-side printing on a variety of card materials with up to 120 cards per hour
•   Rugged, industrial design with compact shape for heavy-duty use
•   Network ready with built-in Ethernet port and IPSEC for encrypted data transfer
•   Pre-selection of five different card type profiles
•   Extended printer driver features
•   Over-the-edge printing with Enhanced Image Processing (EIP) for great-looking cards with crisp, clear colors and flawless continuous tones
•   Detachable card drawer and colored cartridge system for convenient and simple front-loading of supplies and cards
•   Heavy-duty Retransfer Film for long-lasting durable cards
•   Ideal for the printing and inline encoding of smart cards by using the Advanced Chip Encoding Framework
•   Optional single- and double-side lamination for more durability and security
•   Field upgradeable to higher versions
•   Lifetime printhead warranty
The following supplies are available: YMCK, YMCKK, YMCK-PO and YMCK-UV ribbon as well as XID ART Retransfer film.

For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options, please download EDIsecure® XID 580ie datasheet.Configure your card identity system, ask for:
•   EDIsecure® ILU Inline Lamination Unit
•   EDIsecure® OLM Overlamination Unit
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials


DIsecure® XID 590ie Retransfer Printer   The Professional Line includes the double-side, edge-to-edge EDIsecure® DCP 360i Professional Direct Card Printer and the EDIsecure® XID Retransfer Printer family consisting of four powerful and versatile models: the XID 560ie, the XID 570ie, the XID 580ie, and the XID 590ie. All XID Retransfer Printers now offer enhanced encoding and lamination options as well as new product features designed to increase card security.
 
Product Highlights and Features
•   Printer Password Protection to increase security in the production environment
•   New security features: Dye-sublimation UV ribbon for covert security printing, IPSEC for encrypted data transfer through network, and Security Ribbon Erase of K-panel black data on used supplies
•   Double-side printing on a variety of card materials with up to 120 – 840 cards per hour
•   Rugged, industrial design with compact shape for heavy-duty use
•   Network ready with built-in Ethernet port
•   Over-the-edge printing with Enhanced Image Processing (EIP) for great-looking cards with crisp, clear colors
•   Convenient and simple front-loading system for supplies and cards
•   Heavy-duty Retransfer Film for long-lasting, durable cards
•   Ideal for the printing and inline encoding of smart cards via the Advanced Chip Encoding Framework and NETencoding Management (NEM). Additional inline chip encoding through distributed transactions through multiple print servers.
•   Optional single- and double-side lamination for more durability and security
•   Lifetime printhead warranty
The following supplies are available: YMCK, YMCKK, YMCK-PO and YMCK-UV ribbon as well as XID ART Retransfer film.

For more detailed product information such as specifications, features, supplies and encoding options, please download EDIsecure® XID 590ie datasheet.Configure your card identity system, ask for:
•   EDIsecure® ILU Inline Lamination Unit
•   EDIsecure® OLM Overlamination Unit
•   EDIsecure® Card Management Software Suite
•   EDIsecure® Image Capture Modules
•   EDIsecure® Image Enhancement Software
•   EDIsecure® Card Materials


อุปกรณ์ระบบ Barcode , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ , เครื่องอ่านบาร์โค้ด , เครื่องบันทึกเวลา ,เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด , เครื่องรูดบัตร , กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ , หมึกเครื่องพิมพ์ , สติกเกอร์บาร์โค้ด , อุปกรณ์ POS , Stock , ริบบอนเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ,Time Attendance ,Card Printer , Barcode Slot , Ribbon Barecode , Sticker Barcode , Pos System , MSR , Printers , Barcode , Supply, Power Supply , เครื่องรูดบัตรพนักงาน , เครื่องรูดบัตรบาร์โค้ด , เครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก , เครื่องรูดบัตรระบบสัมผัส , เครื่องรูดบัตรนักเรียน , เครื่องรูดบัตรสินค้า , เครื่องรูดบัตรสมาชิก , เครื่องอ่านบาร์โค้ด , เครื่องพิมพ์บัตร PVC , เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน , เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน , เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา , เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิก , เครื่องพิมพ์บัตรสินค้า , เครื่องพิมพ์บัตรประชาชน , เครื่องพิมพ์บัตร ATM , เครื่องตรวจนับสินค้า , Ether Box , Magnetic Reader , Contactless , Card Printer , เครื่องพิมพ์บัตร , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องรูดบัตร , เครื่องอ่านบาร์โค้ด , เครื่องพิมพ์บัตร , เครื่องรูดบัตรนักเรียน , บัตรพนักงาน , เครื่องอ่านลายนิ้วมือ , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ , บาร์โค้ด , สมาร์ทการ์ด , บัตรพีวีซี , เครื่องบันทึกเวลา , เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด , เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน , แถบแม่เหล็ก , บัตรคลื่นความถี่ ,เครื่องตรวจนับสินค้า,บัตรสมาชิก, ริบบอนเครื่องพิมพ์,กลอนประตูไฟฟ้า , เครื่องอ่านลายนิ้วมือ , เครื่องบันทึกเวลา , เครื่องควบคุมการเปิด ปิดประตู , เครื่องแปลงสัญญาณ , ตัวแปลงสัญญาณ , เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด , เครื่องอ่านแบบสัมผัส , เครื่องอ่านบัตรแบบสัมผัส, หัวอ่านแบบสัมผัส , เครื่องพิมพ์บัตร , เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ , เครื่องตรวจเช็คสินค้า , เครื่องตรวจนับสินค้า , เครื่องรูดบัตร , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องอ่านลายนิ้วมือ USB Port , เครื่องสแกนบาร์โค้ด Linear , เครื่องสแกนบาร์โค้ด , เครื่องอ่านบาร์โค้ด , เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก , เครื่องอ่านรหัสแถบแม่เหล็ก , เครื่องเขียนรหัสแถบแม่เหล็ก , เครื่องรูดแถบแม่เหล็ก , เครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก , บาร์โค้ด ,

CS Retail System Co., Ltd.
55/64 Soiladpraw88 Wangtonglarng Wangtonglarng Bagkok Thailand 10310
Tel.+662-5392650,5392657,5392906,5392838 Fax.+662-5392997
www.csretail.co.th  e-mail : info@csretail.co.th , sales@csretail.co.th , csretail@csretail.co.th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ