ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


อบรม รู้ทันกฎหมายภาษีอากร และ เตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี59

ออฟไลน์ พี่เอ็ม

 • *****
 • 3505
 • คุณเอ็ม ITBS
  • ดูรายละเอียด
ด่วน!! สำหรับผู้ทำงานบัญชี ครับ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้ จะมีการอบรม ในหัวข้อ
" รู้ทันกฎหมายภาษีอากร และ เตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี 2559"
**ผู้ทำบัญชีสามารถนับจำนวนชั่วโมงได้**


1. เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ "รูปแบบใหม่“ ของกรมสรรพากร
2. แนวทางการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่
3. Update กฎหมายภาษีอากรปี 2558 - 2559
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทาในการบันทึกบัญชีตามแนวทางสรรพากร
5. ใบกากับภาษีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
6. ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และการปรับปรุงความต่างในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
7. การกรอกแบบ ภงด.50 , ภงด 51 และ ภพ.30 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
8. การประมาณการกาไรสุทธิขาดไป กับ “เหตุอันสมควร” ที่สรรพากรยอมรับ
9. ปิดงบการเงิน ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พบว่า ประมาณการกาไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด. 51
    ขาดเกินร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร
10. กรณีใดถือว่ามีเหตุอันควร อันไม่ต้องรับผิดในการชาระเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีที่ขาด
11. ภาษีน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Freight Forwarder)
      - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจ Freight Forwarder
      - จุดรับผิดในการออกใบกากับภาษีของธุรกิจ
      - รายได้ที่ต้องนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
      - อัตราภาษีศูนย์ และอัตรา 7  
      - ขอคืนภาษีอย่างไรให้ถูกต้องและสรรพากรไม่เชิญพบ
      - การยื่นแบบ ภงด. 54 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
      - การยื่นแบบ ภพ. 36 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
      - รายได้ตามมาตรา 70,70 ทวิ

ราคา 3,000.- (รวมVAT 7 %)

**รวมเอกสาร,อาหารกลางวัน และอาหารว่าง**
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
** สามารถนาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% **
( ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


จะจัดอบรมที่ โรงแรม วินเซอร์สวีท สุขุมวิท 18-20
รับจำนวนจำกัดนะครับ สนใจสำรองที่ด่วนตั้งแต่บัดนี้
โทร    080-925-6415
ไลน์    androi1986
อีเมล์   poramet@itbsthai.com

O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0


#บัญชี #การเงิน #ภาษี #สรรพากร #กฎหมาย #โลจิสติกส์ #ชิปปิ้ง #logistics #shipping #นำเข้า #ส่งออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2015, 02:25:11 AM โดย พี่เอ็ม »
คุณเอ็ม ITBS

ออฟไลน์ พี่เอ็ม

 • *****
 • 3505
 • คุณเอ็ม ITBS
  • ดูรายละเอียด

ด่วน!! สำหรับผู้ทำงานบัญชี ครับ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้ จะมีการอบรม ในหัวข้อ
" รู้ทันกฎหมายภาษีอากร และ เตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี 2559"
**ผู้ทำบัญชีสามารถนับจำนวนชั่วโมงได้**


1. เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ "รูปแบบใหม่“ ของกรมสรรพากร
2. แนวทางการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่
3. Update กฎหมายภาษีอากรปี 2558 - 2559
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทาในการบันทึกบัญชีตามแนวทางสรรพากร
5. ใบกากับภาษีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
6. ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และการปรับปรุงความต่างในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
7. การกรอกแบบ ภงด.50 , ภงด 51 และ ภพ.30 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
8. การประมาณการกาไรสุทธิขาดไป กับ “เหตุอันสมควร” ที่สรรพากรยอมรับ
9. ปิดงบการเงิน ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พบว่า ประมาณการกาไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด. 51
    ขาดเกินร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร
10. กรณีใดถือว่ามีเหตุอันควร อันไม่ต้องรับผิดในการชาระเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีที่ขาด
11. ภาษีน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Freight Forwarder)
      - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจ Freight Forwarder
      - จุดรับผิดในการออกใบกากับภาษีของธุรกิจ
      - รายได้ที่ต้องนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
      - อัตราภาษีศูนย์ และอัตรา 7  
      - ขอคืนภาษีอย่างไรให้ถูกต้องและสรรพากรไม่เชิญพบ
      - การยื่นแบบ ภงด. 54 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
      - การยื่นแบบ ภพ. 36 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
      - รายได้ตามมาตรา 70,70 ทวิ

ราคา 3,000.- (รวมVAT 7 %)

**รวมเอกสาร,อาหารกลางวัน และอาหารว่าง**
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
** สามารถนาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% **
( ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


จะจัดอบรมที่ โรงแรม วินเซอร์สวีท สุขุมวิท 18-20
รับจำนวนจำกัดนะครับ สนใจสำรองที่ด่วนตั้งแต่บัดนี้
โทร    080-925-6415
ไลน์    androi1986
อีเมล์   poramet@itbsthai.com

O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0


#บัญชี #การเงิน #ภาษี #สรรพากร #กฎหมาย #โลจิสติกส์ #ชิปปิ้ง #logistics #shipping #นำเข้า #ส่งออก

คุณเอ็ม ITBS

ออฟไลน์ พี่เอ็ม

 • *****
 • 3505
 • คุณเอ็ม ITBS
  • ดูรายละเอียด

ด่วน!! สำหรับผู้ทำงานบัญชี ครับ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นี้ จะมีการอบรม ในหัวข้อ
" รู้ทันกฎหมายภาษีอากร และ เตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร ในปี 2559"
**ผู้ทำบัญชีสามารถนับจำนวนชั่วโมงได้**


1. เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ "รูปแบบใหม่“ ของกรมสรรพากร
2. แนวทางการบริหารจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่
3. Update กฎหมายภาษีอากรปี 2558 - 2559
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดทาในการบันทึกบัญชีตามแนวทางสรรพากร
5. ใบกากับภาษีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสรรพากร
6. ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และการปรับปรุงความต่างในการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50
7. การกรอกแบบ ภงด.50 , ภงด 51 และ ภพ.30 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
8. การประมาณการกาไรสุทธิขาดไป กับ “เหตุอันสมควร” ที่สรรพากรยอมรับ
9. ปิดงบการเงิน ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี พบว่า ประมาณการกาไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด. 51
    ขาดเกินร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร
10. กรณีใดถือว่ามีเหตุอันควร อันไม่ต้องรับผิดในการชาระเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของภาษีที่ขาด
11. ภาษีน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ( Freight Forwarder)
      - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของธุรกิจ Freight Forwarder
      - จุดรับผิดในการออกใบกากับภาษีของธุรกิจ
      - รายได้ที่ต้องนาส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
      - อัตราภาษีศูนย์ และอัตรา 7  
      - ขอคืนภาษีอย่างไรให้ถูกต้องและสรรพากรไม่เชิญพบ
      - การยื่นแบบ ภงด. 54 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
      - การยื่นแบบ ภพ. 36 ให้ถูกต้องในความหมายของสรรพากร
      - รายได้ตามมาตรา 70,70 ทวิ

ราคา 3,000.- (รวมVAT 7 %)

**รวมเอกสาร,อาหารกลางวัน และอาหารว่าง**
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
** สามารถนาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% **
( ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)


จะจัดอบรมที่ โรงแรม วินเซอร์สวีท สุขุมวิท 18-20
รับจำนวนจำกัดนะครับ สนใจสำรองที่ด่วนตั้งแต่บัดนี้
โทร    080-925-6415
ไลน์    androi1986
อีเมล์   poramet@itbsthai.com

O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0


#บัญชี #การเงิน #ภาษี #สรรพากร #กฎหมาย #โลจิสติกส์ #ชิปปิ้ง #logistics #shipping #นำเข้า #ส่งออก

คุณเอ็ม ITBS