ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


งาน The World Exposition Shanghai China 2010

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1083
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
งาน The World Exposition Shanghai China 2010
« เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 07:30:38 AM »
งาน The World Exposition Shanghai China 2010


Title : The World Exposition Shanghai China 2010
ประเภท : ทั่วไป
วันเปิดงาน :01 พฤษภาคม 2553
วันปิด :31 ตุลาคม 2553
สถานที่จัด : Central World
จัดโดย :
งานนี้จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 2553 หรือ May 1 - Oct. 31, 2010
การจัดงาน The World Exposition หรืองานมหกรรมโลก ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมหกรรมโลก Bureau of International Exposition (BIE) ในการเข้าร่วมงานประเทศไทย ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลก สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศและความศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
The World Exposition หรือเรียกสั้นๆว่า World Expo เป็นงานมหกรรมโลก ซึ่งจัดต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิก ภายใต้ลิขสิทธิ์การจัดงานซึ่งดูแลโดยสํานักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition : BIE) ที่มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และมีหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดงานมหกรรมโลก โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2405 ก่อนจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก BIE ในปี พ.ศ.2536 ทั้งนี้ งานมหกรรมโลกในสมัยก่อน มีการใช้ชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน อาทิ Universal Exhibition, International Exhibition, International Exposition, Exposition Universal เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ชื่อที่เรารู้จักกันดี นั่นคือ World Expo


นอกจากนี้งาน World Expo นับได้ว่าเป็นการจัดมหกรรมโลก ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับที่ 3 ของโลกรองจากการแข่งขัน Olympic Games และการแข่งขัน ฟุตบอล FIFA World Cup
งานมหกรรมโลก หรือ "World Expo" มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นมหกรรมที่ผสมผสานระหว่างการแสดงภาพลักษณ์ของประเทศชาติ กับผลิตภัณฑ์สินค้าและประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในยุโรป ตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2405) และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระปรีชาชาญด้านการต่างประเทศของพระองค์ ทำให้ประเทศไทยหรือสยามในเวลานั้น ได้เข้าร่วมงานมหกรรมโลก และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวโลก และส่งผลดีในด้านความมั่นคงและการค้าการลงทุนของประเทศสืบมา หลังจากการเข้าร่วมงานในครั้งนั้นแล้ว ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สยามก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมงานเรื่อยมา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
Bureau of International Exposition (BIE) คืออะไร

    Bureau of International Exposition (BIE) เป็นองค์กรระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาขององค์การสหประชาชาติ จากการจัดทำอนุสัญญาจัดตั้งองค์กรในปี พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีประเทศเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีอนุสัญญา ครั้งแรก 34 ประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกันกว่า 150 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก BIE เมื่อปี พ.ศ. 2536    BIE ทําหน้าที่เป็นองค๋กรกลางในการสนับสนุนและประสานงานการจัดมหกรรมโลก ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า World Expo โดย BIE ได้กําหนดให้งานมหกรรมโลกเป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดแสดงสินค้า (Trade Fair หรือ Trade Exhibition) ที่โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า การจัดงาน World Expo ที่ผ่านมาทุกครั้ง ประเทศภาคีสมาชิกต่างเข้าร่วมแสดงงาน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และศักยภาพในด้านต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ประเทศสมาชิกจะเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดย BIE จะคัดเลือกประเทศที่มีความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป BIE จะกําหนดหัวข้อหลัก (Theme) และช่วงเวลาของการจัดงานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เป็นกฎระเบียบก่อนการจัดแสดง เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถเตรียมการได้อย่างเต็มที่
เกี่ยวกับงานThe World Exposition Shanghai China 2010
    การจัดงาน The World Exposition ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมหกรรมโลก Bureau of International Exposition (BIE) ส่วนใหญ่มีหัวข้อหลัก (Theme) การจัดงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่โลกเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งในปี พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The World Exposition Shanghai China 2010 โดยได้กำหนดหัวข้อหลัก (Theme) ของการจัดงานครั้งนี้ คือ “Better City, Better Life” : เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงข้อตระหนักที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีเมืองที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของสังคมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21    สถานที่จัดงาน The World Exposition Shanghai China 2010 ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 5.28 ตารางกิโลเมตร โดยใช้พื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำหวงผู่ (Huangpu River) ระหว่างสะพานหนานผู่ (Nanpu Bridge) และสะพานหลูผู่ (Lupu Bridge) โดยการออกแบบทั้งหมดจะคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ใช้พลังงานน้อยที่สุด นอกจากนี้ทางผู้จัดก็ได้มีการกำหนดให้ pavilion ของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศนั้นๆ ต้องทำตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด  สำหรับการจัดงาน The World Exposition Shanghai 2010 ในปี พ.ศ. 2553 ที่จะถึงนี้ ได้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว 192 ประเทศ และ 49 องค์กรระหว่างประเทศ


ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!