พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => หลักสูตรอบรม - สัมมนา | Training & Seminar => ข้อความที่เริ่มโดย: สัมมนา ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 05:33:23 PMหัวข้อ: หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) | THAC
เริ่มหัวข้อโดย: สัมมนา ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 05:33:23 PM
หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

Conflict Management ProgramH6ZWfQveX88

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เปิดอบรม "หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program)" ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์ และทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทร.0-2018-1615