ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: อธิปวัชร์ ที่ มกราคม 22, 2019, 02:49:39 PM

หัวข้อ: หาหุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนธุระกิจอสังหาริมทรัพย์(เชียงใหม่)
เริ่มหัวข้อโดย: อธิปวัชร์ ที่ มกราคม 22, 2019, 02:49:39 PM
หาผู้ร่วมลงทุนขายหุ้นในบริษัทฯเพื่อการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโต ทำงานในระยะสั้นแบ่งผลกำไรตามผลประกอบการ สนใจติดต่อ 083-6498826