ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: แมวใจน่ารัก ที่ มกราคม 11, 2019, 06:48:28 PM

หัวข้อ: ต้องการเงินทุน อนุมัติไว (เน้นทำงานกับ บริษัทเอกชน /รัฐบาล /มหาชน)
เริ่มหัวข้อโดย: แมวใจน่ารัก ที่ มกราคม 11, 2019, 06:48:28 PM
......