ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => หลักสูตรอบรม - สัมมนา | Training & Seminar => ข้อความที่เริ่มโดย: นนทรีย์ ที่ พฤศจิกายน 30, 2018, 09:32:32 AM

หัวข้อ: งานอบรม - สัมมนาหลักสูตร การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เริ่มหัวข้อโดย: นนทรีย์ ที่ พฤศจิกายน 30, 2018, 09:32:32 AM

(https://ice404.files.wordpress.com/2018/11/e0b89ae0b8a3e0b8a3e0b8a2e0b8b2e0b881e0b8b2e0b8a8-011.jpg?w=900)รวบรวมอบรมงานสัมมนา หลักสูตร/คอร์สอบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร In-House Training และนอกองค์กรที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร อาทิ นายหน้าอสังหา , ภาษีและบัญชีอสังหาฯ , การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด , ประเมินค่าอสังหา , บริหารงานก่อสร้าง , การลงทุนอะพาร์ตเม้นต์ และหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพได้จริง จัดโดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


ตารางสัมมนา- อบรม
หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด

เวลา – สถานที่ :  วันศุกร์ที่ 14 - เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : อยากรู้ข้อกำหนดต่างๆ ของนิติบุคคล นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้ พรบ.จัดสรรที่ดินฉบับบใหม่ที่นักพัฒนาที่ดินต้องรู้"
คลิกเพิ่ม :  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20 (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20)

อบรมงานการสัมมนาฟรี :  ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์

เวลา – สถานที่ : วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง ประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน ก็คือการประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Capitalization Rate และ Discount Rate) อัตราตลาดที่แท้จริงในปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวคิดการจัดทำ Discounted Cash flow Analysis ควรเป็นอย่างไร มาฟังจากผู้รู้ในแวดวงการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ประเมินค่าทรัพย์สิน และผู้ประกอบการมืออาชีพแต่ละอุตสาหกรรมโดยตรง

คลิกเพิ่ม (http://คลิกเพิ่ม) : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3 (https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3)


หลักสูตร Super Marketing กลยุทธ์การตลาดอสังหาริมทรัพย์

เวลา- สถานที่   วันจันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา  08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : ศึกษากลยุทธ์การตลาดอสังหาฯ สร้างจุดยืนและภาพลักษณ์ของโครงการ ศึกษาเทคนิคในการสร้างแบรนด์ในธุรกิจและเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ เรียนรู้การทำ online marketing และเทคนิคมากมาย
คลิกเพิ่ม : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=33
 (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=33)


หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

เวลา – สถานที่ : วันพุธที่ 19 - ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561  เวลา 08:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

รายละเอียด : การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่า ก่อสร้างแต่ละงวด ที่สอนโดยวิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง, ผู้รับเหมาทิ้งงาน, วัสดุไม่ตรงสเป็ก, สัญญาคลุมเครือไม่ชัดเจน, เบิกจ่ายเงินงวดไม่ตรงตามกำหนด, ป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ วิธีการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้!!


คลิกเพิ่ม  https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23 (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23)


ที่มา https://www.trebs.ac.th/th/news_detail.php?nid=101 (https://www.trebs.ac.th/th/news_detail.php?nid=101)

Tag :  อบรมก่อสร้าง (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=23) , กลยุทธ์การตลาดอสังหา (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=33), อมรม , นิติบุคคล (https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=20) , หลักสูตร (https://www.trebs.ac.th/), งานสัมมนาฟรี (https://www.trebs.ac.th/), อบรมสัมมนาฟรี (https://www.trebs.ac.th/), อบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3)