ThaiFranchiseCenter Webboard

ดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าสนใจ สำหรับประกอบธุรกิจทุกประภท | File Download => ใบสมัครอบรม, สัมมนา, ลงทะเบียนแฟรนไชส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ThaiFranchise ที่ กันยายน 02, 2008, 09:39:59 AM

หัวข้อ: ลงทะเบียนแฟรนไชส์ ฟรี! เพื่อทำหนังสือไดเรคทอรี่ รวบรวมข้อมูลแฟรนไชส์
เริ่มหัวข้อโดย: ThaiFranchise ที่ กันยายน 02, 2008, 09:39:59 AM
ลงทะเบียนแฟรนไชส์ ฟรี! :)
เพื่อทำหนังสือไดเรคทอรี่ รวบรวมข้อมูลแฟรนไชส์

 (ด่วน! เปิดรับเฉพาะ แฟรนไชส์ในโครงการ Franchise B2B รุ่นที่ 1-9 เท่านั้น)


เรื่อง   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อจัดทำหนังสือไดเรคทอรี่รวบรวมแนะนำข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ ( Thailand Franchise B2B Directory)
เรียน   ท่านผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในโครงการ Franchise B2B รุ่นที่ 1-9

         ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำโครงการติดตามและจัดเก็บข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ โดยได้เอกชนจาก  บริษัท นายเน็ต จำกัด มาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและจัดเก็บข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ในความสงเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลโดยนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำหนังสือไดเรคทอรี่ รวบรวมข้อมูลแฟรนไชส์ ( Thailand Franchise B2B Directory) ทั้งนี้ หนังสือไดเรคทอรี่จะเป็นหนังสือแนะนำกิจการธุรกิจแฟรนไชส์เล่มแรกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ไว้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายให้กับนักลงทุนและผู้สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

         ในการนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใคร่ขอความร่วมมือท่านในการให้ข้อมูลและรายละเอียดของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ดำเนินการอยู่ตามแบบสอบถามที่แนบ ทั้งนี้ ขอให้กรอกแบบสอบถาม ลงทะเบียน คลิกที่นี่ (http://www.thaifranchisecenter.com/franchisor/regist.php)

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ


(http://www.thaifranchisecenter.com/images/header/poster_regist02.gif)