ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: พราว ที่ ตุลาคม 29, 2016, 12:19:01 PM

หัวข้อ: หาผู้ร่วมทุนธุรรกิจ บริหารงานโดยมืออาชีพในสายงานนั้นๆ
เริ่มหัวข้อโดย: พราว ที่ ตุลาคม 29, 2016, 12:19:01 PM
ต้องการผู้ร่วมทุนธุรกิจ 50-150 ล้านบาท มีโรงงานชัดเจน บริหารงานโดยมืออาชีพที่เป็นที่รู้จักในสายงาน กลุ่มเป้าหมายกว้าง เน้นการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และจะจัดจำหน่ายสินค้าทาง 7-11 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

สนใจติดต่อ thebozzbizz@gmail.com