ThaiFranchiseCenter Webboard

ดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าสนใจ สำหรับประกอบธุรกิจทุกประภท | File Download => ใบสมัครอบรม, สัมมนา, ลงทะเบียนแฟรนไชส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: นนทรีย์ ที่ ตุลาคม 06, 2015, 04:55:47 AM

หัวข้อ: อบรมการวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 2
เริ่มหัวข้อโดย: นนทรีย์ ที่ ตุลาคม 06, 2015, 04:55:47 AM
(https://thaisocialwork.files.wordpress.com/2015/10/re134-02-10-01.jpg)

การวางแผนการตลาดอสังหาฯ รุ่นที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 29 - ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
- จุดยืนและภาพลักษณ์โครงการ : การสร้างแบรนด์กับการพัฒนาแบบยั่งยืน  
- การสร้างแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: เทคนิคการสร้างแบรนด์ กรณีศึกษา
- การบริหารฐานข้อมูลลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / การเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมโครงการ    
- การสำรวจเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในสินค้า  ความต้องการจริงของผู้เยี่ยมชมโครงการ ณ สำนักงานขายของ-  
โครงการ  เพื่อการนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการขาย การตลาด
- กรณีศึกษา: การบริหารจัดการลูกค้า ณ วันเยี่ยมชมโครงการ
- ภาวะตลาดกับการขายอสังหาริมทรัพย์:
- ตลาดอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ประเภทและราคาของอสังหาฯ  ที่ขายดี ปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ  เพื่อประกอบการวางแผนการขาย
- ประสบการณ์และเทคนิคการเลือกใช้สื่อโฆษณา : ปัญหา อุปสรรค์ แนวทางป้องกันและวิธีแก้ไข
- การวางแผนการตลาด: กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ ในภาวะการแข่งขันสูง
- นวัตกรรมการตลาด การประเมินตลาด คู่แข่ง / วิเคราะห์ keyword ของลูกค้า การกำหนด Brand Message / brand Concept /  
- การสร้างเรื่องราวให้ดึงดูด
- การปรับเปลี่ยน Website เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม และอัตราการตอบสนองของผู้เข้าชม / การวางแผนตลาดการติดตามการปรับปรุง  
Website

http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?p=re134.php (http://www.trebs.ac.th/Thai/SUMMARY/index.php?p=re134.php)
สนใจติดต่อ โทร. 022953905 ต่อ 102
ท่านละ12,000 บาท