แฟรนไชส์สถาบันสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แฟรนไชส์สถาบันฝึกอบรมเข้างานสายการบิน, เรือสำราญ
36K
1
facebook
google plus
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
S.A.M สิงคโปร์แมทส์
ค่าแฟรนไชส์ 260,000 บาท
S.A.M : Seriously Addictive Mathematics - Critical Thinking แฟรนไชส์คณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ - คณิตศาสตร์คิดวิเ...
รวม 25,089 คะแนน
เข้าชม 57,224 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
2. 
แฮ็พพิแมธ
ค่าแฟรนไชส์ 70,000 บาท
HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเค...
รวม 20,522 คะแนน
เข้าชม 100,875 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
3. 
คิงคลาส อะคาเดมี่
ค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท
KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสต...
รวม 1,679 คะแนน
เข้าชม 173,266 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
4. 
คุมอง
ค่าแฟรนไชส์ 700,000 บาท
คุมอง “คณิตศาสตร์ ภาษา ความมั่นใจ”ระบบการเรียนคุมอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดโดยไม่จำกัดอยู่ที่อา...
รวม 842 คะแนน
เข้าชม 213,266 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
5. 
คณิตศาสตร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า แม็ธ และหลักสูตรคิดเลขเร็ว ซีตาร์ แม็ธ
ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
หลักสูตร Zentosa เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น อ.1-ป.6 ที่เรียนโรงเรียน inter หรือ English Program ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาที...
รวม 50 คะแนน
เข้าชม 8,230 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
6. 
แม็ธโฮม
ค่าแฟรนไชส์ 55,000 บาท
สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กไทย เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสน...
รวม 3,290 คะแนน
เข้าชม 32,102 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
7. 
แมทพอยท์ สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ค่าแฟรนไชส์ 89,000 บาท
โรงเรียนเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์แมทพอยท์ แมทพอยท์ คือ หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อความเป็นเล...
รวม 132 คะแนน
เข้าชม 12,111 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
8. 
ดอกเตอร์แมท
ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ดอกเตอร์แมท (DR.MATH) ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนแบ...
รวม 544 คะแนน
เข้าชม 24,703 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
9. 
สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ อินเตอร์แมท
ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท
สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์อันดับ 1 ที่เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษ...
รวม 132 คะแนน
เข้าชม 22,822 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
10. 
แมทคอร์นเนอร์
ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
Math Corner เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจ และคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ทำซ้...
รวม 332 คะแนน
เข้าชม 36,907 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
11. 
อัลตร้า แมท : โมเดิร์นอิงลิช โดยสมาร์ท เบรน
ค่าแฟรนไชส์ ไม่ระบุ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เด็กๆ ไม่ได้ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เพียงแต่รู้สึกอึดอัดและสับสนเวลาคิดเลขไม่ออก แก้โจทย์ปัญหาคณ...
รวม 31 คะแนน
เข้าชม 32,146 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
12. 
สถาบันคณิตศาสตร์ เซ็นส์แมธ
ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท
สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่...
รวม 8,817 คะแนน
เข้าชม 57,627 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
13. 
สถาบันคณิตศาสตร์ วันทูวัน
ค่าแฟรนไชส์ 280,000 บาท
แก้โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องง่าย ที่สถาบันคณิตศาสตร์“วันทูวัน”เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาปีที่ 3เน้นการคิดแบบต...
รวม 358 คะแนน
เข้าชม 87,059 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
14. 
สถาบัน ศิ. กวดวิชา
ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท
TUTOR MATHS เป็นสถาบันกวดวิชาที่เน้นสอนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอนเพื่อเพิ่มเกรดในระ...
รวม 3,588 คะแนน
เข้าชม 90,866 ครั้ง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
Franchise Statistics
แฟรนไชส์ทั้งหมด 3,990
แฟรนไชส์ไทย 568
Verified
92
Non-Verified
476
แฟรนไชส์ทั่วโลก 3,422
สถิติธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
 รวมสาขาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 266,409
 มูลค่าการลงทุนแฟรนไชส์ (บาท) 106,445,509
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมแฟรนไชส์ 68,438,471
จำนวนสมาชิก 37,762
สถิติผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์
ทั้งหมด 178,879
เดือนนี้ 321
วันนี้ 14
สถิติจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่
แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
อัตราเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
Top 10 Franchise
213,266
คุมอง
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
173,266
คิงคลาส อะคาเดมี่
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
100,875
แฮ็พพิแมธ
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
57,224
S.A.M สิงคโปร์แมทส์
การศึกษา | แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.