30K
1
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
การคิดเลขยุคใหม่ 4.0 เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากมีธุรกิจการศึกษาเป็นของตนเอง ถึงแม้ไม่มีความเชี่ยวชาญก็สามารถทำธุรกิจได้ หากมีใจรักและมีความตั้งใจ ด้วยระบบและทีมงานของ Star Maths พร้อมและยินดีให้บริการ เพื่อ Set Up สาขาแฟ...
2. 
พัฒนาสมองคิดเลขได้เร็วเหมือนหลักสูตรจินตคณิตทั่วไปยังสามารถคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ได้รวดเร็วและถูกต้อง
3. 
สถาบัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง ได้พัฒนาหลักสูตรจินตคณิตโดย ดร.เมี่ยงผู้ก่อตั้งสถาบัน 072 จินตคณิต มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ให้กับเยาวชนไทยให้มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ โดยบินข้ามฟ้าไปอบรม และเข้าเป็น...
4. 
หลักสูตร Power Brain Power Math เป็นหลักสูตรจินตคณิตคุณภาพดีจริง เพิ่มทักษะครบถ้วนทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม เศษส่วน โจทย์ระคน นำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้จริง เปิดรับผู้สนใจประกอบธุรกิจ จุดคุ้มทุนต่ำ คืนทุนเร็ว แนะนำเพิ...
5. 
จินตคณิตอันซัน หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ใช้นิ้วมือเป็นสื่อการสอนแบบครบวงจร ทั้งกระบวนการบวก การลบ การคูณ และการหาร สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวัน และในโรงเรียนได้ แฟรนไชส์ราคาต่ำ แต่คุณภาพสูง ได้รับการรับ...
6. 
Imac for kids เป็นสถาบันที่ต่อยอดจาก Imac จินตคณิต ด้วยการเล็งเห็นโอกาสและความต้องการในปัจจุบันที่พ่อแม่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานแบบองค์รวม คือการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีเชาว์ปัญญา,ความคิด ที่สามารถ...
7. 
สถาบัน CMA ของเรามีสาขาทั้งหมดใน 17 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน ทาง CMA ได้เปิดสาขาใหม่ซึ่งเป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในประเทศไทยเพื่อสอนจินตคณิตโดยใช้ศาสตร์ลูกคิดสองมือ ที่สามารถช่วยให้เด็กมีการพัฒนาสมองทั้งสองข้างไปพร้อมกันหลัก...
8. 
หมายเหตุ : ตำราเรียนเป็นรูปเล่ม ไม่ใช้ถ่ายเอกสารเรียน ประกาศนียบัตร รับรอง 10 ระดับ หลังเรียนจบแต่ละระดับภายใน 30 วันข้อพึงทราบเกี่ยวกับ สมาร์ท เบรน จินตคณิตตำราเรียน ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green read) ที่ไม่ทำลาย...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?