44K
1
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
ความอร่อยลงตัวของพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนเป็นสูตรที่ได้รับการประยุกต์ให้มีรสชาติลงตัวมากขึ้น โดยเน้นให้เป็นพุดดิ้งเพื่อสุขภาพ โดยเน้นการเป็นพุดดิ้งเพื่อสุขภาพ ปรับความหวานและความมันให้ต่ำลงโดยไม่ใส่กะทิ รสที่ออกมาจึงกลมกล่อมไม...
2. 
อาม่าเต้าฮวยอินเตอร์ เป็นเต้าฮวยนม(เต้าหู้นมสด) สูตรดั้งเดิม จากจังหวัดเพชรบุรี มี 3 รสชาติ คือ รสดั้งเดิม(นมสด), กลิ่นมะลิ, ใบเตย
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?