30K
2
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
ร้านราดหน้า ที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2516 แต่เดิมเป็นร้านขายราดหน้า อยู่ที่โรงหนังเอ็มไพร์ ที่ไม่มีชื่อร้าน แต่เนื่องจากรสชาติเป็นที่ถูกใจของลูกค้า ทำให้มีการบอกปากต่อปาก และลูกค้าเรียกว่า ร้านของนายเคี้ยง
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?