27K
2
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
คุณประกอบ เหรียญทอง ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทเริ่มจากธุรกิจครอบครัวซึ่งมีพื้นฐานการเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย หีบคั้นน้ำอ้อยขายในละแวกใกล้เคียง ขายดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งรวมกลุ่มกันปลูกมากขึ้นขยายการผลิตเพิ่มเพื่อตอบสนองต่อผู้...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?