ปี 2549 งานแสดงแฟรนไชส์ ปี 2549 : 1 งาน (ในประเทศ 1 งาน)

สถานการณ์แฟรนไชส์ปี 2549 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนทั้งสิ้น 456 กิจการ สัดส่วนของแฟรนไชส์ไทยมีถึง 375 กิจการ ส่วนการสำรวจธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศพบว่ามีประมาณ 81 ราย ปัจจุบันมีการดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 54 ราย และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาธุรกิจประมาณ 27 ราย ในภาพรวมของระบบธุรกิจแฟรนไชส์มีการเติบโตของมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจ แฟรนไชส์ทั้งประเทศประมาณ 83,000 ล้านบาท

 
ติดต่อฝ่าย *
ชื่อผู้ติดต่อ *
บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
ข้อความ
 
*