งาน  Bangkok International Grand Motor Sale 2014
แบบทดสอบแฟรนไชส์