งานแสดงแฟรนไชส์ SME ปีที่ 9
งาน Cosmobeaute Thailand 2015