คุมอง
สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดมี่
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : บทวิเคราะห์การตลาดเรื่อง นมโ..
Fee Franchise F.. ตัวอย่างข้อมูลก..
Language :
Thai
English
Japanese
Chinese
Korean    หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ (193)จำนวนผู้เข้าชม 665,118 ครั้ง    


    ค้นหาไฟล์ :
   
เอกสารทั่วไป (42 ไฟล์)
ใบรับรองแพทย์ | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ | ใบนำส่งแฟกซ์ | ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน | ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ | แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
เอกสารงานบัญชี  (23 ไฟล์) 
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) | ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ) | ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบวางบิล | ใบฝากขาย
เอกสารงานธุรการ  (29 ไฟล์)
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน | ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ | ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ
แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ (42 ไฟล์)
หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) | แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ส่วนราชการ)
เอกสารงานการตลาด (9 ไฟล์) 
ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบส่งสินค้า | ใบเสนอราคา | sales report
เอกสารงานบุคคล (48 ไฟล์) 
ฟอร์มใบสมัครงาน | ฟอร์มใบลาออก | ใบอนุมัติรับพนักงาน | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบลาหยุด | ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรอกไ .. 
 หนังสือลาออก 
 หนังสือเตือน 
 แบบประเมินองค์ความรู้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงา .. 
 บทความเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกด้วยก .. 
 จิตสำนึกการให้บริการประชาชน (Service Min .. 
 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสท.8 
 ใบรับรองการฝึกอบรม ไทยเข้มแข็ง 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร .. 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบ .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 บิลเงินสด  
 ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 
 ใบวางบิล 
 ใบเสนอราคา  
 หนังสือเลิกจ้างพนักงาน  
 ใบส่งสินค้า  
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com