กาแฟปางขอน
เดอะทรี บางบอน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห..
ราคาหุ้นกับเงิน.. อัตราภาษีสรรพสา..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.หนังสือบอกเลิกสัญญา
2.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
3.ใบแนบ ภงด.1
4.ภงด.1ก คือ แบบสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่จ่ายไปโดยส่งปีละครั้ง
5.ใบแนบ ภงด.1ก
6.ภงด.3 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา
7.ใบแนบ ภงด.3 คือ ใบแนบที่แสดงรายละเอียดของผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้แนบกับ ภงด.3
8.ภงด.50 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
9. ภงด.51 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
10.ใบแนบ ภงด.53
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ (320)จำนวนผู้เข้าชม 768,736 ครั้ง    


    ค้นหาไฟล์ :
   
เอกสารทั่วไป (82 ไฟล์)
ใบรับรองแพทย์ | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ | ใบนำส่งแฟกซ์ | ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน | ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ | แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
เอกสารงานบัญชี  (42 ไฟล์) 
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) | ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ) | ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบวางบิล | ใบฝากขาย
เอกสารงานธุรการ  (83 ไฟล์)
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน | ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ | ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ
แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ (42 ไฟล์)
หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) | แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ส่วนราชการ)
เอกสารงานการตลาด (9 ไฟล์) 
ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบส่งสินค้า | ใบเสนอราคา | sales report
เอกสารงานบุคคล (62 ไฟล์) 
ฟอร์มใบสมัครงาน | ฟอร์มใบลาออก | ใบอนุมัติรับพนักงาน | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบลาหยุด | ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 แบบฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน ผู้ใช้รถต .. 
  หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ( .. 
  ใบตรวจรับงาน ใช้ตรวจงานที่มีการจ้างทำว่ .. 
 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01 เอกสารที่ .. 
  ใบสำคัญเงินสดย่อย เอกสารที่แสดงรายการค่ .. 
 สัญญาจ้างขนส่ง เป็นเอกสารที่ผู้รับจ้างตก .. 
 ใบนำส่งแฟกซ์ เอกสารที่ใช้ส่งนำหน้าเพื่อใ .. 
 สัญญาจ้างและกำหนดสภาพการจ้าง เป็นเอกสาระ .. 
  คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบ .. 
 สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 
 ใบวางบิล 
 ใบเสนอราคา  
 หนังสือเลิกจ้างพนักงาน  
 ใบสำคัญจ่าย(PAYMENT VOUCHER) 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com