Agency IPG k.addy
มิสเตอร์สลัด
Happy Newyear TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : เทียนโชว์ รวยได้เพราะใช้กึ๋น..
แผนส่งเสริมวิสา.. สัญญาจะซื้อจะขา..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการค้า
2.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการผลิต
3.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคธุรกิจบริการ
4.โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย(SME High Growth Sectors)
5.การจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP)
6.ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว
7.มิติใหม่ของการส่งเสริม SME ในเกาหลีใต้ ประยุกต์ Doctor System
8.คู่มือดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557
9.คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs
10.ชุดแบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ : โดยผู้เชี่ยวชาญ Field Tryout Franchise Test ปี 2556
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ (320)จำนวนผู้เข้าชม 826,110 ครั้ง    


    ค้นหาไฟล์ :
   
เอกสารทั่วไป (82 ไฟล์)
ใบรับรองแพทย์ | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ | ใบนำส่งแฟกซ์ | ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน | ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ | แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
เอกสารงานบัญชี  (42 ไฟล์) 
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) | ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ) | ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบวางบิล | ใบฝากขาย
เอกสารงานธุรการ  (83 ไฟล์)
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน | ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ | ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ
แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ (42 ไฟล์)
หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) | แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ส่วนราชการ)
เอกสารงานการตลาด (9 ไฟล์) 
ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบส่งสินค้า | ใบเสนอราคา | sales report
เอกสารงานบุคคล (62 ไฟล์) 
ฟอร์มใบสมัครงาน | ฟอร์มใบลาออก | ใบอนุมัติรับพนักงาน | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบลาหยุด | ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน 
  คำขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบ .. 
 สัญญาเช่าซื้อ เป็นสัญญาที่เจ้าของนำทรัพย .. 
 ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กรณียื่นร .. 
 หนังสือให้ชำระหนี้ คือ เอกสารทวงหนี้จากผ .. 
 แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนท .. 
 ใบฝากขาย คือ เอกสารที่แสดงรายละเอียดของส .. 
 คำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สปส.1-05 .. 
 ใบเบิกของ คือ เอกสารแสดงรายละเอียดวัสดุท .. 
  แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันต .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 
 ใบวางบิล 
 ใบเสนอราคา  
 หนังสือเลิกจ้างพนักงาน  
 ใบสำคัญจ่าย(PAYMENT VOUCHER) 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com