7-eleven
มิสเตอร์สลัด
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผ..
แบบคำขออนุมัติใ.. Business Advise..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557
2.หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
3.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 2) รายชื่อแฟรนไชส์และธุรกิจที่ร่วมงานนี้
4.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 1)
5.AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
6.AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (แบบAD 1 หน้า)
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 - update 1 ก.ย. 57
8.หนังสือบอกเลิกสัญญา
9.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
10.ใบแนบ ภงด.1
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมแบบฟอร์มต่างๆ (320)จำนวนผู้เข้าชม 774,909 ครั้ง    


    ค้นหาไฟล์ :
   
เอกสารทั่วไป (82 ไฟล์)
ใบรับรองแพทย์ | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ | ใบนำส่งแฟกซ์ | ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน | ใบขออนุมัติซื้อวัสดุ-แจ้งสั่งซื้อ | แบบฟอร์มรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา
เอกสารงานบัญชี  (42 ไฟล์) 
ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม) | ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ) | ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบวางบิล | ใบฝากขาย
เอกสารงานธุรการ  (83 ไฟล์)
ฟอร์มรายงานการใช้รถประจำวัน | ฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ | ฟอร์มส่งเอกสารและส่งของ | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบเบิกพัสดุ | ใบเบิกของ
แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ (42 ไฟล์)
หนังสือรับรอง(ส่วนราชการ) | แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ส่วนราชการ)
เอกสารงานการตลาด (9 ไฟล์) 
ใบเสนอราคา(ซ่อมสินค้า) | ใบส่งสินค้า | ใบเสนอราคา | sales report
เอกสารงานบุคคล (62 ไฟล์) 
ฟอร์มใบสมัครงาน | ฟอร์มใบลาออก | ใบอนุมัติรับพนักงาน | ใบอนุญาตผ่าน เข้า-ออก(สำหรับบุคคลภายนอก) | ใบลาหยุด | ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 หนังสือโอนสิทธิ 
  แบบหนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่น .. 
  แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการนำส่งเง .. 
 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าผ่ .. 
 หนังสือสัญญานายหน้า 
  สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ เอกสารข้อตกลงใน .. 
 แบบเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน สปส .. 
 สัญญาบริการ 
 สัญญาการค้ำประกันการแลกเช็ค ระหว่างผู้รั .. 
  แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สปส. .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 
 ใบวางบิล 
 ใบเสนอราคา  
 หนังสือเลิกจ้างพนักงาน  
 ใบสำคัญจ่าย(PAYMENT VOUCHER) 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com