Chester's Grill
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : 'Long Tail Marketing' ลดสต๊อ..
Paul Davis Rest.. ข้อมูลพื้นฐานปร..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (433)
รวมแผนธุรกิจ (709)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,858)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (692)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (869)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (169)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (918)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (42)
ไฟล์ทั้งหมด7,072 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
433 
-รวมแผนธุรกิจ
709 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,858 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
692 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
869 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
169 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
918 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
42 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "อัตราแลกเปลี่ยนกับธุรกิจส่งออก ความเสี่ยงที่บริหารได้ "
2. เอกสารประกาอบการสัมมนาเรื่อง " ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสสำหรับผู้ส่งออกเอสเอ็มอี "
3.วิธีปฏิบัติตนในสังคมรัสเซียเบื้องต้น
4.ทิศทางการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
5.การสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง”
6.การปรับกลยุทธ์และแก้ปัญหาการส่งออกไทย
7. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "เกาะติดกระแสลงทุนในภูมิภาค..เวียดนาม มาเร็วและแรงแซงเพื่อนบ้าน"
8. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Export and Overseas Investment "
9.เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนางาน "ก้าวใหม่ ธสน. กับ ลูกค้า...คนสำคัญพิเศษ"
10. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Logistics : พลังขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคการค้าเสรี"
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ (252)

เข้าชม 164,504 ครั้ง

    ค้นหาไฟล์ :
   
รับรอง ให้ ให้สิทธิ (11 ไฟล์)
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์ | สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน | สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป) | สัญญาโอนสิทธิเช่าแผงลอย | หนังสือโอนสิทธิ | หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน | สัญญาโอนหุ้น | สัญญาให้
พินัยกรรม (4 ไฟล์)
หนังสือพินัยกรรม | พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก) | พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ | พินัยกรรม
พรบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า (3 ไฟล์)
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม | สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ | พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สัญญานายหน้า ตัวแทน (8 ไฟล์)
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป | สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า | หนังสือสัญญานายหน้า | หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน | สัญญาตัวแทน
สัญญาจำนอง (7 ไฟล์)
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน | สัญญาจำนองห้องชุด | สัญญาจำนองที่ดิน |สัญญาจำนองทรัพย์สิน
สัญญาอื่นๆ  (32 ไฟล์)
หนังสือให้ชำระหนี้ | สัญญาประนีประนอมยอมความ |สัญญาโอนหุ้น | หนังสือบอกเลิกสัญญา | หนังสือรับสภาพหนี้
สัญญาจ้างทำของ  (28 ไฟล์)
สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่1) | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่2) |สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
หนังสือมอบอำนาจ (15 ไฟล์) 
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
สัญญาค้ำประกัน  (18 ไฟล์)
สัญญาค้ำประกัน | สัญญาค้ำประกันเงินกู้ | สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค | สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน |สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
สัญญาจ้างแรงงาน (15 ไฟล์)
สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน | สัญญาจ้างพนักงานประจำ | สัญญาจ้างและกำหนดสภาพจ้าง
สัญญากู้ยืมเงิน (14 ไฟล์) 
สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
สัญญาเช่า  (43 ไฟล์) 
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่1) | สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่2) |สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว | สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่1)
สัญญาจะซื้อจะขาย (55 ไฟล์) 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัด) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส.3) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
 สัญญาให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอ .. 
 สัญญาประนีประนอมยอมความ 
 สัญญาก่อตั้งภาระจำยอม 
 สัญญาก่อตั้งสิทธิเก็บกิน 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา (อังกฤษ) 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา (ไทย) 
 หนังสือให้ชำระหนี้ (อังกฤษ) 
 สัญญานายหน้า 
 หนังสือให้ชำระหนี้ (ไทย) 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 สัญญากู้เงิน1 
 สัญญากู้ยืมเงิน 
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
 สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่ 
 สัญญาเช่าห้องพัก 
 สัญญาจ้างพนักงานประจำ 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 สัญญากู้เงิน 2 
 สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.