Freshmart
คอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : Elephant & Castle Pub & Rest 2
แบบฟอร์มแผนธุรก.. Philippine Spa ..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (433)
รวมแผนธุรกิจ (709)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,858)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (320)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (668)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (869)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (169)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (918)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (42)
ไฟล์ทั้งหมด7,047 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
433 
-รวมแผนธุรกิจ
709 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,858 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
320 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
668 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
869 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
169 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
918 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
42 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
2.การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
3.การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
4.การจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
5.การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจ/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
6.การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
7.การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
8.แจ้งเลิกสมาคมการค้า/หอการค้า
9.แจ้งเสร็จการชำระบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้า
10.แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ทำบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้า
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ (252)จำนวนผู้เข้าชม 158,116 ครั้ง    


    ค้นหาไฟล์ :
   
รับรอง ให้ ให้สิทธิ (11 ไฟล์)
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์ | สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน | สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป) | สัญญาโอนสิทธิเช่าแผงลอย | หนังสือโอนสิทธิ | หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน | สัญญาโอนหุ้น | สัญญาให้
พินัยกรรม (4 ไฟล์)
หนังสือพินัยกรรม | พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก) | พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ | พินัยกรรม
พรบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า (3 ไฟล์)
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม | สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ | พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สัญญานายหน้า ตัวแทน (8 ไฟล์)
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป | สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า | หนังสือสัญญานายหน้า | หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน | สัญญาตัวแทน
สัญญาจำนอง (7 ไฟล์)
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน | สัญญาจำนองห้องชุด | สัญญาจำนองที่ดิน |สัญญาจำนองทรัพย์สิน
สัญญาอื่นๆ  (32 ไฟล์)
หนังสือให้ชำระหนี้ | สัญญาประนีประนอมยอมความ |สัญญาโอนหุ้น | หนังสือบอกเลิกสัญญา | หนังสือรับสภาพหนี้
สัญญาจ้างทำของ  (28 ไฟล์)
สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่1) | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่2) |สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
หนังสือมอบอำนาจ (15 ไฟล์) 
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
สัญญาค้ำประกัน  (18 ไฟล์)
สัญญาค้ำประกัน | สัญญาค้ำประกันเงินกู้ | สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค | สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน |สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
สัญญาจ้างแรงงาน (15 ไฟล์)
สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน | สัญญาจ้างพนักงานประจำ | สัญญาจ้างและกำหนดสภาพจ้าง
สัญญากู้ยืมเงิน (14 ไฟล์) 
สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
สัญญาเช่า  (43 ไฟล์) 
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่1) | สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่2) |สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว | สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่1)
สัญญาจะซื้อจะขาย (55 ไฟล์) 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัด) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส.3) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอ .. 
 สัญญาประนีประนอมยอมความ 
 สัญญาก่อตั้งภาระจำยอม 
 สัญญาก่อตั้งสิทธิเก็บกิน 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา (อังกฤษ) 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา (ไทย) 
 หนังสือให้ชำระหนี้ (อังกฤษ) 
 สัญญานายหน้า 
 หนังสือให้ชำระหนี้ (ไทย) 
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 สัญญากู้เงิน1 
 สัญญากู้ยืมเงิน 
 สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่ 
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
 สัญญาเช่าห้องพัก 
 สัญญาจ้างพนักงานประจำ 
 สัญญากู้เงิน 2 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.