7-eleven
ลลิน พร็อพเพอร์ตี้
Happy Newyear TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เพิ่มศ..
สมดุลของ : พืช .. บัวใต้น้ำ10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการค้า
2.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการผลิต
3.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคธุรกิจบริการ
4.โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย(SME High Growth Sectors)
5.การจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP)
6.ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว
7.มิติใหม่ของการส่งเสริม SME ในเกาหลีใต้ ประยุกต์ Doctor System
8.คู่มือดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557
9.คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs
10.ชุดแบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ : โดยผู้เชี่ยวชาญ Field Tryout Franchise Test ปี 2556
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ (252)จำนวนผู้เข้าชม 104,307 ครั้ง    


    ค้นหาไฟล์ :
   
รับรอง ให้ ให้สิทธิ (11 ไฟล์)
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์ | สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน | สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป) | สัญญาโอนสิทธิเช่าแผงลอย | หนังสือโอนสิทธิ | หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน | สัญญาโอนหุ้น | สัญญาให้
พินัยกรรม (4 ไฟล์)
หนังสือพินัยกรรม | พินัยกรรมแบบธรรมดา(กรณีมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดก) | พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ | พินัยกรรม
พรบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า (3 ไฟล์)
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม | สัญญาเช่าลิขสิทธิ์ | พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
สัญญานายหน้า ตัวแทน (8 ไฟล์)
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป | สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า | หนังสือสัญญานายหน้า | หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน | สัญญาตัวแทน
สัญญาจำนอง (7 ไฟล์)
หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน | สัญญาจำนองห้องชุด | สัญญาจำนองที่ดิน |สัญญาจำนองทรัพย์สิน
สัญญาอื่นๆ  (32 ไฟล์)
หนังสือให้ชำระหนี้ | สัญญาประนีประนอมยอมความ |สัญญาโอนหุ้น | หนังสือบอกเลิกสัญญา | หนังสือรับสภาพหนี้
สัญญาจ้างทำของ  (28 ไฟล์)
สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่1) | สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(แบบที่2) |สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
หนังสือมอบอำนาจ (15 ไฟล์)
หนังสือมอบอำนาจ(ทั่วไป) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท) | หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
สัญญาค้ำประกัน  (18 ไฟล์)
สัญญาค้ำประกัน | สัญญาค้ำประกันเงินกู้ | สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค | สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน |สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
สัญญาจ้างแรงงาน (15 ไฟล์)
สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน | สัญญาจ้างพนักงานประจำ | สัญญาจ้างและกำหนดสภาพจ้าง
สัญญากู้ยืมเงิน (14 ไฟล์) 
สัญญากู้ยืมเงิน(มีบุคคลค้ำประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงิน(จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน) | สัญญากู้ยืมเงินแบบทั่วไป(ไม่มีหลักประกัน)
สัญญาเช่า  (43 ไฟล์)
สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่1) | สัญญาเช่าที่ดิน(แบบที่2) |สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว | สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัญญาเช่าบ้าน(แบบที่1)
สัญญาจะซื้อจะขาย (55 ไฟล์) 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามรังวัด) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(เหมายกแปลง) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(น.ส.3) | สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาก่อตั้งสิทธิเก็บกิน 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา (อังกฤษ) 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา (ไทย) 
 หนังสือให้ชำระหนี้ (อังกฤษ) 
 สัญญานายหน้า 
 หนังสือให้ชำระหนี้ (ไทย) 
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
 สัญญาให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอ .. 
 สัญญาประนีประนอมยอมความ 
 สัญญาก่อตั้งภาระจำยอม 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 สัญญากู้เงิน1 
 สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่ 
 สัญญากู้ยืมเงิน 
 สัญญาเช่าห้องพัก 
 สัญญาจ้างพนักงานประจำ 
 สัญญากู้เงิน 2 
 สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. 
 สัญญาเช่าที่ดิน 
 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com