The Kith ติวานนท์ | เสนาดีเวลลอปเม้นท์
คอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ไชยกร นิธิคณาวุฒิ
ภาวะเศรษฐกิจไทย.. Avalar Network ..

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด

10 อันดับ ดาวน์โหลดสูงสุด
หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ (709)จำนวนผู้เข้าชม 391,310 ครั้ง    


    ค้นหาไฟล์ :
   
รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ (63 ไฟล์)
รายงานการวิจัย การศึกษารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ (44 ไฟล์)
คู่มือธุรกิจโฆษณา | คู่มือธุรกิจการพัฒนาบริการทางเว็บ | คู่มือธุรกิจแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค | คู่มือธุรกิจการพัฒนาซอฟท์แวร์ | คู่มือธุรกิจการให้บริการจัดเก็บสินค้า
แบบอย่างการลงทุน (106 ไฟล์)
Rubber Cement | กระเป๋าสตรีทำด้วยหนัง | กาแฟสด | การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด | ข้าวสำเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูป
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ  (17 ไฟล์)
บทนำ | โครงสร้างแผนธุรกิจ | แนวการเขียนแผนธุรกิจภาคการบริการ | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | ความเป็นมาของโครงการ
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการค้า (16 ไฟล์)
บทนำ | โครงสร้างแผนธุรกิจ | แนวการเขียนแผนธุรกิจภาคการค้า | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | ความเป็นมาของโครงการ
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการผลิต  (15 ไฟล์)
บทนำ | โครงสร้างแผนธุรกิจ | แนวการเขียนแผนธุรกิจภาคการผลิต | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | ความเป็นมาของโครงการ
35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ (35 ไฟล์)
By hand International | ข้าวแต๋นน้ำแตงโม | Spa | กรณีศึกษาบริษัท เอ็กซ่า ซีแลม จำกัด | ขนมบ้านอัยการ | ขายปลาสวยงาม | โอเรียนทอล พริ้นเซส
ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน (74 ไฟล์) 
รวมตัวอย่าง ธุรกิจน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน | ธุรกิจน้ำยาปรับผ้านุ่ม | ธุรกิจโรงพิมพ์ | ธุรกิจฟาร์มสุกร | ธุรกิจโรงน้ำแข็ง
ตัวอย่างแผนธุรกิจ (296 ไฟล์) 
รวมแผนธุรกิจขนาดย่อม | แผนธุรกิจร้านกาแฟ | ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ | ตัวอย่างแผนธุรกิจส่งออก | การเขียนแผนธุรกิจ | ทำแผนธุรกิจ | หลักการเขียนแผนธุรกิจ
บทความแผนธุรกิจกับ SMEs  (25 ไฟล์)
ที่มาของแผนธุรกิจ | เหตุผลในการเขียนแผนธุรกิจ | แผนธุรกิจคืออะไร? | หน้าที่ของแผนธุรกิจ | แนวคิดของแผนธุรกิจที่ดี
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ (20 ไฟล์)
ภาคการค้า ปก, คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ | ภาคการผลิต ปก, คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ | ภาคบริการ ปก, คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อ .. 
 การจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP)  
 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการผลิต 
 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการค้า 
 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคธุรกิจบริการ 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ .. 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ .. 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการเงิน 
 แผนธุรกิจ(Business Plan) 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านอาหาร  
 แผนธุรกิจ ร้านน้ำพริกแม่อุษา 
 แผนธุรกิจ ไอศครีมสมุนไพร 
 ภาคการบริการ การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com