บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SCP Packaging | บริษัท ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จำกัด
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : แผนธุรกิจ กำแพงแสนคอมเมอร์เช..
การจดทะเบียนควบ.. การวางแผนระบบบั..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (527)
รวมแผนธุรกิจ (710)
รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ (63)
คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ (44)
แบบอย่างการลงทุน (107)
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ (17)
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการค้า (16)
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการผลิต (15)
35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ (35)
ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน (74)
ตัวอย่างแผนธุรกิจ (294)
บทความแผนธุรกิจกับ SMEs (25)
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ (20)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,869)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (740)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (876)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (173)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,118)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (98)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (35)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (52)
ไฟล์ทั้งหมด7,580 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
527 
-รวมแผนธุรกิจ
710 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,869 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
740 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
173 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
-เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
-รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
2.ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ
3.พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
4.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
5.พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
6.พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
7.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
8.INTERNATIONAL FRANCHISE DISCOVERY DAY
9.A Mega Discovery Day
10.การ์ตูนไทยแฟรนไชส์ ฉบับ ภาษาอังกฤษ
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ...   ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวา... 
ผู้เข้าชม 285,751 ครั้ง

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปก)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันยายน 2551

 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(847)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (คำนำ)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ปัจจุบัน SMEs ถือได้ว่าเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย

 File size : 0.045 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(462)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (สารบัญ)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : นโยบายการส่งเสริม SMEs ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 File size : 0.075 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(410)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (สารบัญตาราง)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ข้อดีและข้อด้อยของการให้สินเชื่อและ Venture capital

 File size : 0.057 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(357)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (สารบัญภาพ)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐบาล

 File size : 0.054 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(294)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 1)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา SMEs มากขึ้น

 File size : 0.153 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(581)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 2)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : การส่งเสริม SMEs ด้านการเงินเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเนื่องจาก SMEs จำนวนมาก

 File size : 0.314 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(361)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 3)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ในการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจนั้น

 File size : 0.775 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(310)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 4)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : โดยทั่วไปพื้นที่ประกอบการหมายถึง ทำเลที่ตั้ง (location) ในทางกายภาพที่ใช้

 File size : 0.449 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(307)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 5)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเติบโตได้อย่างมั่นคง

 File size : 0.605 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(317)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 6)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : นับตั้งแต่ได้มีการจุดประกายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ

 File size : 0.373 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(283)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 7)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การจ้างงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

 File size : 0.346 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(283)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 8)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : การค้าเสรีที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นทำให้การผลิตสินค้าและบริการ

 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(248)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 9)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : การได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูล ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจมีความสำคัญมาก

 File size : 0.239 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(304)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทที่ 10)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นตามแผนการ

 File size : 0.514 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(353)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปก-บทสรุปผู้บริหาร (ไทย))
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ฉบับภาษาไทย)

 File size : 0.029 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(290)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทสรุปผู้บริหาร (ไทย))
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

 File size : 0.07 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(233)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปกบทสรุปผู้บริหาร (อังกฤษ))
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : Office of Small and Medium Enterprises Promotion

 File size : 0.017 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(193)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (บทสรุปผู้บริหาร (อังกฤษ))
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : Over the years , the Thai government has placed increasing importance to SMEs promotion.

 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(215)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปกภาคผนวก)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ภาคผนวก รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(187)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (สารบัญภาคผนวก)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 File size : 0.116 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(221)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปกภาคผนวก ก.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail :
ภาคผนวก ก. นามสงเคราะห์ (Directory)

 File size : 0.024 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(190)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ภาคผนวก ก.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ช่วยเหลือในการจัดตั้ง การขยายและปรับปรุงกิจการและยกระดับมาตรฐานการจัดการกิจการ

 File size : 0.382 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(205)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปกภาคผนวก ข.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รายละเอียดของหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุน SMEs

 File size : 0.027 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(180)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ภาคผนวก ข.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : เสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs

 File size : 2.202 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(286)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปกภาคผนวก ค.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs ด้านการเงิน

 File size : 0.026 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(171)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ภาคผนวก ค.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : ธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ริเริ่มโดยนโยบายของส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกองทุน (Fund)

 File size : 0.145 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(188)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปกภาคผนวก ง.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : สรุปผลการสัมภาษณ์หน่วยงานและสถาบันและผู้ประกอบการ

 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(182)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ภาคผนวก ง.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : เพื่อทราบถึงข้อมูลในลักษณะเจาะลึก นอกจากมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

 File size : 0.344 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(188)
โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน (ปกภาคผนวก จ.)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : เรื่อง "การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม SMEs"

 File size : 0.028 MB.
 Type : pdf

09-01-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
(176)
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ข้อมูลในอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเน .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอก .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด .. 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการเงิน .. 
 ภาคการบริการ การวิเคราะห์ด้านการตลาด .. 
 ภาคการผลิต การบริหารโครงการ .. 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ .. 
 ภาคการผลิต ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ-ไม่สำเร็ .. 
 ภาคการค้า การวิเคราะห์ด้านการตลาด .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.