วุฒิศักดิ์คลินิก บิวตี้ เอกซ์เพรส
เดอะทรี บางบอน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ต้องวางแผนก่อนเขียนแผน
ใบสมัครเข้าอบรม.. ขายขนมเขียว
ธุรกิจแฟรนไชส์ (433)
รวมแผนธุรกิจ (709)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,858)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (320)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (668)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (869)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (169)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
เอกสารประกอบการยื่นแบบ (8)
อื่นๆ (421)
หนังสือรับรองเพื่อการรัษฎากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ (15)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (3)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (30)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (9)
แบบเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (3)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (25)
แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (3)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (7)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (11)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (18)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (918)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
ไฟล์ทั้งหมด7,005 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
433 
-รวมแผนธุรกิจ
709 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,858 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
320 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
668 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
869 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
169 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
918 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.รู้ลึกเรื่องแฟรนไชส์
2.มูลค่าตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2551 และ ปี 2552
3.บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับแฟรนไชส์
4.แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ในปี 2553
5.ถามตอบเรื่องแฟรนไชส์
6.ตัวอย่างสัญญาแฟรนไชส์
7.โครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
8.ตารางการเข้าพื้นที่
9.จดหมายเรียนเชิญร่วมงานพิธีเปิด TFBO2015 (แขกผู้มีเกียรติ)
10.แผนผังงานออกบูธ TFBO 2015
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การ...   แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เข้าชม 22,220 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการให้ถูกต้อง และรวดเร็ว กล่าวคือ ระบบการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

 File size : 0.16 MB.
 Type : pdf

09-06-2558pattanakit.net
(27)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.30)
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : เงินเพิ่ม ในกรณีผู้ประกอบการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกำหนดเวลาจะต้องคำนวณและชำระเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

 File size : 0.52 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,236)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : การขอคืนภาษี   ถ้าประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระเกินตามจำนวณเงินที่แสดงไว้ตาม 12. หรือ 16. เป็นเงินสด หรือให้โอนเข้นธนาคาร

 File size : 1.457 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(990)
เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายระเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ชื่อผู้ประกอบการ.................................

 File size : 0.36 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,244)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30.3    แบบ ภ.พ.30.3นี้เป็นแบบแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 File size : 0.543 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(465)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30.2   แบบ ภ.พ.30.2 นี้เป็นแบบแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสีย

 File size : 0.758 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(412)
แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่แสดงในแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

 File size : 0.379 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(681)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลร .. 
 เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายระเอียดภาษีขายและภาษ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุ .. 
 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 เอกสารแนบ ภ.พ.30 รายระเอียดภาษีขายและภาษ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลร .. 
 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุ .. 
 การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com