งาน เถ้าแก่ใหม่เอ็กซ์โป 2015
โซกี้ ฮอท สปา
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : การให้บริการ Visa on Arrival..
สัญญาจ้างพนักงา.. กรณีศึกษาการลดทุน

10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด

หน้าดาวน์โหลด   รวมเอกสารทางภาษี   แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิ... 
เข้าชม 20,105 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail : -กรณีเงินปันผลให้หักร้อยละ 10  -ไม่ต้องหักภาษีกรณีจ่ายดอกเบี้ย

 File size : 0.64 MB.
 Type : pdf

20-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(412)
บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail :  ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2552

 File size : 0.119 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(689)
แบบแสดงรายการภาษีเงนได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail : กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยืนแบบ ภ.ง.ด.50 แยกบัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนของแต่ละกิจการออกเป็นคนละชุดเสมือนหนึ่งเป็นคนละนิติบุคคล

 File size : 0.268 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(699)
วิธีออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail : บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน

 File size : 0.268 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(498)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail : คำรับรองของผู้มีอำนาจกระทำการในนามของมูลนิธิหรือสมาคม   ให้ผู้มีอำนาจกระทำการในนามของมูลนิธิหรือสมาคมลงชื่อในช่องว่าง

 File size : 0.426 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(491)
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail : กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพกรกำหนด

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(380)
วิธีการออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail : บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล   ให้กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  ชื่อบริษัทหรือห้างหุ่นส่วนนิติบุคค

 File size : 0.218 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(339)
แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
( รวมเอกสารทางภาษี > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล )

Detail : กำหนดเวลา สถานที่ยื่นแบบ และนำส่งเงินภาษี   ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้ที่จ่าย หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 File size : 0.451 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(483)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุ .. 
 บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรั .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงนได้บริษัทหรือห้างหุ้ .. 
 วิธีออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ .. 
 วิธีการออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท .. 
 แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลแล .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 แบบแสดงรายการภาษีเงนได้บริษัทหรือห้างหุ้ .. 
 บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรั .. 
 วิธีออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม .. 
 แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลแล .. 
 ตารางสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย นิติบุ .. 
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ .. 
 วิธีการออกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com