Freshmart
มิสเตอร์สลัด
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : Jenny Craig 2
การเข้าสู่ตลาดภ.. Fee แบบสำรวจ Fr..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557
2.หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
3.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 2) รายชื่อแฟรนไชส์และธุรกิจที่ร่วมงานนี้
4.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 1)
5.AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
6.AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (แบบAD 1 หน้า)
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 - update 1 ก.ย. 57
8.หนังสือบอกเลิกสัญญา
9.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
10.ใบแนบ ภงด.1
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ 
เข้าชม 77,386 ครั้ง       

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ SMEs
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หาความรู้ ความบันเทิง ข่าวสาร และสิ่งที่สนใจ เหมือนกับการอ่านหนังสือ

 File size : 0.087 MB.
 Type : doc

04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,883)
การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ในการทำธุรกิจใด ๆก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงจำเป็นต้องต้องหาวิธีการต่างๆ

 File size : 0.073 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,263)
การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรับธุรกิจ SMEs
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,720)
งบกระแสเงินสด
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : เป็นรายงานการเงินซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของธุรกิจ

 File size : 0.073 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,870)
การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมากสงสัยว่าเพราะเหตุใดการที่ไม่มีบันทึกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,136)
การส่งเสริมการขาย 1
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือบริการ

 File size : 0.058 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,018)
การส่งเสริมการขาย 2
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : การส่งเสริมการขายเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจ

 File size : 0.058 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,131)
ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ที่มีลักษณะ

 File size : 12.571 MB.
 Type : doc

12-10-2553โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
(8,849)
ธุรกิจติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail :  การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้านและสำนักงาน 

 File size : 0.081 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(2,623)
ธุรกิจร้านรับจัดดอกสด
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ในอดีต อาชีพรับจัดดอกไม้ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบัน ความนิยมในการสั่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

 File size : 1.522 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(2,613)
ภาคการค้า ปก
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(1,488)
ภาคการค้า คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)

 File size : 2.431 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(4,286)
ภาคการค้า แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.953 MB.
 Type : doc

10-07-2553สสว.
(4,205)
ภาคการผลิต ปก
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(1,255)
ภาคการผลิต คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)

 File size : 2.677 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(2,549)
ภาคการผลิต แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 1.039 MB.
 Type : doc

10-07-2553สสว.
(2,286)
ภาคบริการ ปก
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)

 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(1,340)
ภาคบริการ คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)

 File size : 2.853 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(2,607)
ภาคบริการ แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.963 MB.
 Type : doc

10-07-2553สสว.
(2,532)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ SMEs 
 การส่งเสริมการขาย 2  
 การส่งเสริมการขาย 1 
 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน 
 งบกระแสเงินสด 
 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรั .. 
 การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ 
 ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี 
 ธุรกิจร้านรับจัดดอกสด 
 ธุรกิจติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากา .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี 
 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรั .. 
 ภาคการค้า คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ 
 ภาคการค้า แบบฟอร์มแผนธุรกิจ 
 การส่งเสริมการขาย 2  
 งบกระแสเงินสด 
 ธุรกิจติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากา .. 
 ธุรกิจร้านรับจัดดอกสด 
 ภาคบริการ คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ 
 ภาคการผลิต คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com