คุมอง
จัมปิ้งเคลย์
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : เครื่องดื่มธัญาพืชสมุนไพร..
เครือข่ายวิสาหก.. แบบยื่นรายการภา..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (527)
รวมแผนธุรกิจ (710)
รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ (63)
คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ (44)
แบบอย่างการลงทุน (107)
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคบริการ (17)
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการค้า (16)
แนวทางเขียนแผนธุรกิจ - ภาคการผลิต (15)
35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ (35)
ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน (74)
ตัวอย่างแผนธุรกิจ (294)
บทความแผนธุรกิจกับ SMEs (25)
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ (20)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,869)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (740)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (876)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (173)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,118)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (98)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (35)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (52)
ไฟล์ทั้งหมด7,580 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
527 
-รวมแผนธุรกิจ
710 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,869 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
740 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
173 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
-เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
-รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
2.ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ
3.พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
4.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
5.พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
6.พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
7.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
8.INTERNATIONAL FRANCHISE DISCOVERY DAY
9.A Mega Discovery Day
10.การ์ตูนไทยแฟรนไชส์ ฉบับ ภาษาอังกฤษ
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ...   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ... 
ผู้เข้าชม 102,622 ครั้ง

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : โดยสำนักบริการผู้ประกอบการ(บร.) ได้จัดทำ "คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ

 File size : 1.118 MB.
 Type : pdf

17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(1,891)
การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ SMEs
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หาความรู้ ความบันเทิง ข่าวสาร และสิ่งที่สนใจ เหมือนกับการอ่านหนังสือ

 File size : 0.087 MB.
 Type : doc

04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,475)
การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ในการทำธุรกิจใด ๆก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงจำเป็นต้องต้องหาวิธีการต่างๆ

 File size : 0.073 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,440)
การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรับธุรกิจ SMEs
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,255)
งบกระแสเงินสด
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : เป็นรายงานการเงินซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของธุรกิจ

 File size : 0.073 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,754)
การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมากสงสัยว่าเพราะเหตุใดการที่ไม่มีบันทึกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,018)
การส่งเสริมการขาย 1
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือบริการ

 File size : 0.058 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,815)
การส่งเสริมการขาย 2
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : การส่งเสริมการขายเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจ

 File size : 0.058 MB.
 Type : doc

03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,067)
ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ที่มีลักษณะ

 File size : 12.571 MB.
 Type : doc

12-10-2553โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
(15,959)
ธุรกิจติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail :  การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้านและสำนักงาน 

 File size : 0.081 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(3,205)
ธุรกิจร้านรับจัดดอกสด
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : ในอดีต อาชีพรับจัดดอกไม้ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบัน ความนิยมในการสั่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

 File size : 1.522 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(2,862)
ภาคการค้า ปก
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(1,759)
ภาคการค้า คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)

 File size : 2.431 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(4,930)
ภาคการค้า แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.953 MB.
 Type : doc

10-07-2553สสว.
(4,926)
ภาคการผลิต ปก
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(1,473)
ภาคการผลิต คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)

 File size : 2.677 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(2,968)
ภาคการผลิต แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 1.039 MB.
 Type : doc

10-07-2553สสว.
(2,688)
ภาคบริการ ปก
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)

 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(1,573)
ภาคบริการ คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)

 File size : 2.853 MB.
 Type : pdf

10-07-2553สสว.
(3,110)
ภาคบริการ แบบฟอร์มแผนธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ )

Detail : บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.963 MB.
 Type : doc

10-07-2553สสว.
(3,039)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อ .. 
 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ SMEs .. 
 การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ .. 
 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรั .. 
 งบกระแสเงินสด 
 การบัญชีและการบันทึกทางการเงิน .. 
 การส่งเสริมการขาย 1 .. 
 การส่งเสริมการขาย 2 .. 
 ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี .. 
 ธุรกิจร้านรับจัดดอกสด .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี .. 
 การส่งเสริมการขาย 2 .. 
 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือสำหรั .. 
 ภาคการค้า คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ .. 
 ภาคการค้า แบบฟอร์มแผนธุรกิจ .. 
 งบกระแสเงินสด 
 การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจ .. 
 ธุรกิจติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากา .. 
 ภาคบริการ คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ .. 
 ภาคบริการ แบบฟอร์มแผนธุรกิจ .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.