7-eleven
เดอะทรี บางบอน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : คนจดทะเบียนบริษัทไม่รู้ข้อกฎ..
ลงโทษคนที่ไม่ยอ.. วิกรม กรมดิษฐ์ ..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (433)
รวมแผนธุรกิจ (709)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,858)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (692)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (869)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (169)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (918)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (42)
ไฟล์ทั้งหมด7,072 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
433 
-รวมแผนธุรกิจ
709 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,858 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
692 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
869 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
169 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
918 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
42 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "อัตราแลกเปลี่ยนกับธุรกิจส่งออก ความเสี่ยงที่บริหารได้ "
2. เอกสารประกาอบการสัมมนาเรื่อง " ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสสำหรับผู้ส่งออกเอสเอ็มอี "
3.วิธีปฏิบัติตนในสังคมรัสเซียเบื้องต้น
4.ทิศทางการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
5.การสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง”
6.การปรับกลยุทธ์และแก้ปัญหาการส่งออกไทย
7. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "เกาะติดกระแสลงทุนในภูมิภาค..เวียดนาม มาเร็วและแรงแซงเพื่อนบ้าน"
8. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Export and Overseas Investment "
9.เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนางาน "ก้าวใหม่ ธสน. กับ ลูกค้า...คนสำคัญพิเศษ"
10. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Logistics : พลังขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคการค้าเสรี"
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ   สัญญานายหน้า ตัวแทน 
เข้าชม 115,406 ครั้ง     

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญานายหน้า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : บริษัทตกลงแต่งตั้ง และนายหน้าตกลงรับการแต่งตั้งเป็นนายหน้าในการ  ชี้ช่อง หรือชักชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามา

 File size : 0.053 MB.
 Type : doc

18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(7,317)
สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(12,396)
สัญญาขายส่งสุราของบริษัท……………………………………..จำกัด
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ขายส่ง อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc

03-11-2553ภัทรมิตร
(1,262)
สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ตัวการตกลงแต่งตั้งและตัวแทนค้าต่างตกลงรับแต่งตั้งเป็นตัวแทนค้าต่าง

 File size : 0.035 MB.
 Type : contr

26-08-2553INCquity
(9,459)
สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ตัวแทนตกลงยอมรับจะเป็นตัวทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า.......................................................

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(9,156)
หนังสือสัญญานายหน้า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : นายหน้า ตกลง จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าให้กับ ผู้ให้สัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของ..............................

 File size : 0.037 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(8,707)
หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ทำถนนคอนกรีต ท่อระบสยน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ วางท่อปะปา ไฟฟ้าสายเมน และทำการรังวัด

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,651)
สัญญาตัวแทน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : ตัวการตกลงแต่งตั้งให้ตัวแทนเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แทนจำหน่าย

 File size : 0.033 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(5,483)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญานายหน้า 
 สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน 
 สัญญาขายส่งสุราของบริษัท…………………………………….. .. 
 สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป 
 สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า 
 หนังสือสัญญานายหน้า 
 หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน 
 สัญญาตัวแทน 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน 
 สัญญาตัวแทนค้าต่างทั่วไป 
 สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า 
 หนังสือสัญญานายหน้า 
 สัญญานายหน้า 
 สัญญาตัวแทน 
 หนังสือสัญญาตั้งตัวแทนทำการจัดสรรที่ดิน 
 สัญญาขายส่งสุราของบริษัท…………………………………….. .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.