คุมอง
จัมปิ้งเคลย์
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ภิรมย์สปา สุนทรีย์กับการ์เด้..
คู่มือการใช้เคร.. Franchising Law..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (527)
รวมแผนธุรกิจ (710)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,869)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (740)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (876)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (173)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,118)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (98)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (35)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (52)
ไฟล์ทั้งหมด7,580 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
527 
-รวมแผนธุรกิจ
710 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,869 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
740 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
173 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
-เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
-รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
2.ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ
3.พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
4.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
5.พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
6.พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
7.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
8.INTERNATIONAL FRANCHISE DISCOVERY DAY
9.A Mega Discovery Day
10.การ์ตูนไทยแฟรนไชส์ ฉบับ ภาษาอังกฤษ
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   สัญญาเช่า  
ผู้เข้าชม 443,955 ครั้ง

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : หากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าสถานที่เช่าอีกต่อไป

 File size : 0.048 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(12,263)
สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ดำเนินการดัดแปลง ตกแต่ง แก้ไขทั้งภายในและภายนอกสถานที่เช่า

 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(11,368)
สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : มื่อผู้เช่าซ้อได้ชาระเงินครบตามสัญญานี้แล้วผู้ให้เช่าซื้อถือว่ายอมให้กรรมสิทธิ์

 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(8,364)
สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าซื้อยอมรับรองวาในระหว่างที่ผู้เช่าซื้อรับรถที่เช่าซื้อไป ถ้ารถตลอดจน

 File size : 0.041 MB.
 Type : doc

25-04-2554121easy
(3,612)
สัญญาเช่าซื้อที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าซื้อจะชาระเงินค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนตามข้อ 2) ทุกวัน……….ของเดือน

 File size : 0.041 MB.
 Type : doc

25-04-2554121easy
(8,024)
สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ถ้าหากยังมีราคาเงินสดสุทธิหรือราคาเช่าซื้อคงเหลืออยู่อีก เมื่อครบกาหนด

 File size : 0.114 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(6,334)
สัญญาเช่าที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ในวันทาสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าได้ตรวจดูที่ดินที่เช่าแล้วเห็นว่ามีสภาพปกติ

 File size : 0.086 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(45,605)
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : กาหนดระยะเวลาเช่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันจดทะเบียนการเช่าตามกฎหมายเป็นต้นไป

 File size : 0.113 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(12,206)
สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเข้ามาบุกรุกหรือเรียกร้องอ้างสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(3,159)
สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : หากผู้เช่าไม่ทาการไถ่ถอนหรือไม่สามารถทาการไถ่ถอนการจานองหรือการประกัน

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(8,215)
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อทำประโยชน์
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail :

ในระหว่างระยะเวลาการเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะทาการซ่อมแซมแก้ไข


 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(9,031)
สัญญาเช่าบ้าน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : จะออกใบรับเงินค่าเช่าทุกคราวที่จะรับชาระค่าเช่า

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(11,950)
สัญญาเช่าบ้าน แบบที่ 1
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : บรรดาสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมลงในบริเวณบ้านเช่านี้

 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(33,998)
สัญญาเช่าบ้าน แบบที่ 2
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าจะไม่ให้เช่าช่วงและไม่ยอมให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลในครอบครัว

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(5,502)
สัญญาเช่าห้องชุด
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าตกลงที่จะดูแลรักษาห้องที่เช่าให้คงสภาพดีดังเดิมทุกประการ

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

25-04-2554121easy
(10,574)
สัญญาเช่าห้องพัก 
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail :

ห้ามเช่าช่วงเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร


 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(60,816)
สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการให้ผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย หรือบริวารรื้อถอนขนย้ายออกจากที่ดิน

 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(3,497)
สัญญาขอเช่าอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่ายอมชาระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนทุก ๆ เดือน

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,924)
สัญญาเช่า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าต้องจัดการในบริเวณทรัพย์สินที่เช่า อย่าให้มีสิ่งโสโครกและกลิ่นเหม็นไม่ดาเนินการทา

 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(5,670)
สัญญาเช่าห้องในอาคารเพื่อทำสำนักงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่า ห้องเลขที่.............เนื้อที่.............ตารางเมตร

 File size : 0.047 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(2,944)
สัญญาเช่าโรงงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเข้าเช่าและใช้โรงงานเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าประเภท .........................

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(2,235)
สัญญาเช่ารถยนต์(เพื่อใช้รับส่งผู้โดยสาร)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : "ผู้เช่า" ได้เช่ารถยนต์ประเภท....................ยี่ห้อ.....................รุ่น.....................เลขทะเบียน................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(2,949)
สัญญาเช่ารถยนต์(แบบมีระยะเวลา)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail :

"ผู้ให้เช่า" ตกลงให้ "ผู้เช่า" ได้เช่ารถยนต์ปรประเภท....................ยี่ห้อ.....................รุ่น.............


 File size : 0.034 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(13,285)
สัญญาเช่าที่นา
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าที่นาโฉนเลขที่.....................แขวง/ตำลบ ............................

 File size : 0.034 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(28,958)
สัญญาเช่าทรัพย์สิน(ภายในอาคาร)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สิน คือ ..........................................

 File size : 0.053 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,782)
สัญญาเช่าตึกแถว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าตึกแถวจำนวน ...........................ห้อง คือ ห้องเลขที่.................

 File size : 0.04 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(11,463)
สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าซื้อ ตกลงยินยอมให้ ผู้เช่าซื้อ เช่าซื้อที่ดินและอาคาร ในที่ดินแปลงหมายเลขที่ ......................

 File size : 0.048 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(860)
สัญญาเช่าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าซื้อตกลงให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(943)
สัญญาเช่าซื้อที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าซื้อ ตกลงให้เช่าซื้อ และ ผู้เช่าซื้อ ตกลงเช่าซื้อทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้ให้เช่าซื้อ

 File size : 0.041 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,048)
สัญญาเช่าโกดังสินค้า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และ ผู้เช่าตกลงเช่าโกดังสินค้า ชื่อ............................ตั้งอยู่ เลขที่.....................

 File size : 0.05 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(4,013)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. 
 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร .. 
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1 .. 
 สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 1 .. 
 สัญญาเช่าซื้อ แบบที่ 2 .. 
 สัญญาเช่าซื้อที่ดิน .. 
 สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร .. 
 สัญญาเช่าที่ดิน .. 
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 .. 
 สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาเช่าห้องพัก .. 
 สัญญาเช่าที่ดิน .. 
 สัญญาเช่าบ้าน แบบที่ 1 .. 
 สัญญาเช่าที่นา .. 
 สัญญาเช่ารถยนต์(แบบมีระยะเวลา) .. 
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง .. 
 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 .. 
 สัญญาเช่าบ้าน 
 สัญญาเช่าตึกแถว .. 
 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.