งาน BIG+BIH 2016 | Agency Winter
SCP Packaging | บริษัท ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จำกัด
Top TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ..
การเปิดเสรีด้าน.. กะทิ อร่อย -ดี ..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (527)
รวมแผนธุรกิจ (710)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,869)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (740)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (876)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (173)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,118)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (98)
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (35)
รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ (52)
ไฟล์ทั้งหมด7,580 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
527 
-รวมแผนธุรกิจ
710 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,869 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
740 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
173 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
-เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
-รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
2.ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ
3.พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
4.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
5.พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
6.พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
7.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
8.INTERNATIONAL FRANCHISE DISCOVERY DAY
9.A Mega Discovery Day
10.การ์ตูนไทยแฟรนไชส์ ฉบับ ภาษาอังกฤษ
 

หน้าดาวน์โหลด   รวมสัญญาต่างๆ...   สัญญาจะซื้อจะขาย... 
ผู้เข้าชม 608,900 ครั้ง

    ค้นหาไฟล์ :
   
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไปดำเนินการจดทะเบียนโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(69,076)
สัญญาซื้อขายรถยนต์
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : รายละเอียดของรถยนต์ปรากฏตามสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์แนบท้ายสัญญา

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

17-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(28,488)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :  ข้อ  ๑  ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโฉนดเลขที่…………..ระวางที่………
ตำบล…… อำเภอ……….จังหวัด……….มีเนื้อที่ตามโฉนดจำนวน……………
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-08-2555buncheeaudit
(30,765)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับผู้จะขาย
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :  ข้อ 4. การส่งมอบและการรับมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      ผู้จะขายจะส่งมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้จะซื้อภายใน………วัน ก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อ 3. 

 File size : 0.052 MB.
 Type : rtf

28-08-2555buncheeaudit
(17,558)
สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail :
ข้อ 4.  เงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆ (หากมี)
ผู้ซื้ออาจลงชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้  โดยผู้ขายต้องยินยอมกรณีที่ดินที่ซื้อขายติดจำนอง  ผู้ขายจะทำการไถ่ถอนก่อน   หรือในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน          ให้ผู้ซื้อ
 

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-08-2555buncheeaudit
(34,702)
สัญญาให้ใช้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : เมื่อสิทธิของผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ระงับลงด้วยเหตุใด ๆ

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(3,380)
หนังสือซื้อขายทรัพย์สิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : หากคู่สัญญาฝ่ายใดประพฤติผิดสัญญานี้แต่เพียงข้อหนึ่งข้อใด

 File size : 0.105 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(8,203)
หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ทด.21)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : เรื่อง…........... หมู่ที่ ........ ตาบล................... อาเภอ................ จังหวัด………........

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(10,574)
หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (อสังหาริมทรัพย์)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้ขายรับรองว่าสินค้าที่ทาการส่งมอบกันนี้เป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพตามรายกา

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf

25-04-2554121easy
(16,415)
สัญญาขายฝาก
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้ขายฝากตกลงขายฝากและผู้ซื้อฝากตกลงรับซื้อฝาก ที่ดินโฉนดเลขที่……………….

 File size : 0.089 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,453)
สัญญาขายฝากทั่วไป แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ในระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาแห่งการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ผู้ซื้อฝากจะไม่ดาเนินการ

 File size : 0.088 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,486)
สัญญาขายฝากที่ดินที่สวนที่ไร่ที่นาที่ดินและที่บ้านที่ดินและตึกแถวรถ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : (ที่ดิน/ที่สวน/ที่ไร่/ที่นา/ที่ดินและที่บ้าน/ที่ดินและตึกแถว/รถ/………………………….)

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(3,360)
สัญญาขายฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง …………………….อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่…………………

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,166)
สัญญาจะซื้อจะขาย (ให้ผู้ขายรับรอง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันมีข้อความสาคัญดังต่อไปนี้

 File size : 0.095 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(14,466)
สัญญาจะซื้อจะขาย (ได้รับอนุญาติให้ค้าที่ดินก่อนโอน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ในฐานะตัวแทนของตัวการซึ่งไม่ประสงค์จะระบุชื่ออยู่ที่เลขที่…………ถนน………………….

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(3,315)
สัญญาจะซื้อจะขาย
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : โดยผู้จะซื้อได้ชำระราคาดังกล่าวให้แก่ผู้จะขายไว้เรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญานี้

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(11,829)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(8,950)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายกันที่ยังคงค้างอยู่อีก…………บาท (…………………….)

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(1,918)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง2)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญานี้ถูกทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,615)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (แบ่งชำระเป็นงวดๆ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง……………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,780)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(กำลังแบ่งแยกระบุความกว้างยาวที่ดิน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจแผนผังและบริเวณการก่อสร้างเป็นที่เข้าใจและพอใจดีแล้วจึงตก

 File size : 0.103 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,166)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้คือ

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

23-04-2554121easy
(1,648)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะขายตกลงจะขายผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและที่ดินตามหลักฐาน โฉนด/น.ส. ๓/

 File size : 0.134 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,038)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ที่ดินติดจำนอง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญา

 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,937)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(นส.3ก)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะขายรับรองว่าจะไม่ขุดหรือยอมให้ผู้อื่นขุดหน้าดินบนดินที่จะซื้อจะขายนับแต่วั

 File size : 0.1 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(3,159)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ระหว่างแบ่งแยก)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะซื้อทราบดีว่าที่ดินแปลงดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างแบ่งแยก

 File size : 0.09 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,358)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(วางมัดจำ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : หากผู้จะขายผิดสัญญานี้ ผู้จะขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชาระค่าธรรมเนียมศาล

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(3,042)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งซื้อ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขาย ที่ดิน จานวน…………….ไร่……………...

 File size : 0.096 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,839)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ให้แบ่งแยกก่อนโอน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ในกรณีที่ผู้จะซื้อแสดงความประสงค์ไปยังผู้จะขายว่า ผู้จะซื้อต้องการรับโอนที่ดินแปลง

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(2,332)
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : โดยผู้จะซื้อตกลงชำระเงินตามข้อ 1) ให้แก่ผู้จะขายดังนี้

 File size : 0.12 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(3,276)
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .. 
 สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง) .. 
 สัญญาให้ใช้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน (ทั่วไป) .. 
 หนังสือซื้อขายทรัพย์สิน .. 
 หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ทด.21) .. 
 หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (อสังหาริมทรัพ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(แบ่งซื้อ) .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .. 
 สัญญาซื้อขายและวางเงินมัดจำแบบทั่วไป .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง) .. 
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉ .. 
 หนังสือสัญญาซื้อขายทั่วไป (อสังหาริมทรัพ .. 
 สัญญาจะซื้อจะขาย (ให้ผู้ขายรับรอง) .. 
 สัญญาจะซื้อจะขาย .. 
 หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ทด.21) .. 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.