ชามิจิ
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ที่ดิ..
แบบแสดงรายการภา.. ขั้นตอนเริ่มต้น..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (433)
รวมแผนธุรกิจ (709)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,858)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (692)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (869)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (169)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (918)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (42)
ไฟล์ทั้งหมด7,072 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
433 
-รวมแผนธุรกิจ
709 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,858 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
692 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
869 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
169 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
918 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
42 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "อัตราแลกเปลี่ยนกับธุรกิจส่งออก ความเสี่ยงที่บริหารได้ "
2. เอกสารประกาอบการสัมมนาเรื่อง " ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสสำหรับผู้ส่งออกเอสเอ็มอี "
3.วิธีปฏิบัติตนในสังคมรัสเซียเบื้องต้น
4.ทิศทางการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
5.การสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง”
6.การปรับกลยุทธ์และแก้ปัญหาการส่งออกไทย
7. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "เกาะติดกระแสลงทุนในภูมิภาค..เวียดนาม มาเร็วและแรงแซงเพื่อนบ้าน"
8. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Export and Overseas Investment "
9.เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนางาน "ก้าวใหม่ ธสน. กับ ลูกค้า...คนสำคัญพิเศษ"
10. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Logistics : พลังขับเคลื่อน SMEs สู่ยุคการค้าเสรี"
 

ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 236 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่(ตัวอย่างที่ 2)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( Hardware ) ต่างๆมากมาย

 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf

01-04-2554Theeraparb Puttipiluntn
(1,896)
932
ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก แผ่นอื่น (ถ้ามี))

 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,891)
933
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรม"ผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่งไร้ควัน"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ถ่านอันแท่งไร้ควันซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะได้มาจาก ขี้เลื่อย

 File size : 7.684 MB.
 Type : pdf

01-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,890)
934
ใบแนบ ภ.ง.ด.3
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,889)
935
เพาะเห็ดหอม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้หลักหมื่นต่อวัน
( เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร > นิตยสารชุมทางอาชีพ )

Detail :
คุณอุ่นเรือน เกิดสุข เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เดิมมีอาชีพทำสวนกาแฟและสวนเมี่ยง 

 File size : 2.072 MB.
 Type : pdf

23-07-2556ชุมทางอาชีพ
(1,883)
936
สาระสังเขปบทความวารสาร
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > ความรู้เกี่ยวกับ Franchise )

Detail : สาระสังเขปบทความวารสารเล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของบทความจากวารสารต่างๆ ทั้งวารสาร

 File size : 0.547 MB.
 Type : doc

19-10-2553สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1,882)
937
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (แบ่งชำระเป็นงวดๆ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง……………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,876)
938
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ พลาสติกรีไซเคิล" : 2550
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : เป็นลักษณะที่เป็นเม็ดพลาสติกเล็ก ๆ เรียกว่าเม็ดพลาสติกเกรดสอง

 File size : 1.527 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,875)
939
ทำกรอบรูป
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : รายการนี้คุณขอมาเช่นเดียวกันครับ ต้องการกรอบรูปแบบขอบนูน ผมมีอยู่สองสามแบบ อันนี้เป็นงานกระดาษหรือที่เรียกว่างาน  เปเปอร์มาเช่ 

 File size : 0.477 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,873)
940
ปลูกกล้วยไม้ไทย
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :  การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ที่มีขนาดลำต้นใหญ่อาจทำได้ 2 แบบ คือ แบบแรกปลูกไว้กับต้นไม้ ควรปลูกกับต้นไม้มีชีวิตที่มีขนาดโตพอสมควร

 File size : 0.147 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,872)
941
โครงการ Khaolak long stay project บ้านพักตากอากาศ : 2547
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : บ้านเดียว ชั้นเดียว ทรงไทยเน้นงานก่อสร้างที่เป็นไม้ เพื่อให้เข้ากับ

 File size : 1.472 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,865)
942
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/แก้ไขรายละเอียดผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคล
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร )

Detail : ชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กรณีขอแก้ไขชื่อ/ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ให้กรอกชื่อ/ที่ตั้งเดิม)

 File size : 0.521 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(1,861)
943
ทำสบู่ใส
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :           สบู่ใสเป็นสบู่ที่มีผู้สนใจมากเนื่องด้วยความสวยงามดูแปลกตาและการทำก็สามารถพลิกแพลงรูปแบบต่างๆ

 File size : 0.129 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,855)
944
ตู้บะหมี่หยอดเหรียญ เทคโนโลยี สร้างอาชีพตัวจริง
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > 600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ )

Detail :  เมื่อราว 2 ปีที่ผ่านมา นิตยสารเส้นทางเศรษฐี เคยนำเสนอเกี่ยวกับ ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ไปแล้ว โดยในครั้งแรกที่ได้ยิน

 File size : 0.513 MB.
 Type : doc

20-10-2553เส้นทางเศรษฐี
(1,849)
945
ประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : ขนมปังนอกจากจะเอาไว้เพื่อรับประทานแล้วหากใช้รับประทาน ไม่หมดยังใช้เศษขนมปังที่เหลือให้เกิดประโยชน์โดยนำมาทำเป็นสิ่ง ประดิษฐ์

 File size : 0.096 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,847)
946
ใบสำคัญเงินสดย่อย เอกสารที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในวงเงินที่ไม่มาก
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : เอกสารที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ราคา ซึ่งรวมแล้วมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักตามที่กิจการมีการกำหนดไว้ สามารถออกใบสำคัญเงินสดย่อยได้

 File size : 0.046 MB.
 Type : pdf

15-08-2557openerpthailand.org
(1,840)
947
บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
( รวมแผนธุรกิจ > 35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ )

Detail : ผู้หญิงคนนี้ เคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจ มีหนี้สินกว่า 10 ล้านบาท จนต้องขายบ้านและรถยนต์เพื่อปลดหนี้ ณ วันนี้ เธอเป็นเจ้าของสินค้า "นารายา" ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงอยู่ในตลาดโลก มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 18 สาขาทั่วโลกใน 12 ประเทศ

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

12-07-2553ISMED
(1,838)
948
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข


 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,836)
949
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
( การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ > แบบฟอร์มขอสินเชื่อ )

Detail : 1.เอกสารแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน

 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf

23-05-2556TMB
(1,828)
950
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,826)
951
คำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(1,821)
952
การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ )

Detail :  แฟรนไชส์ ระบบธุรกิจมหัศจรรย์ ที่สร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างมากมายมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ขนากย่อม ที่มีความตั้งใจจะขยายธุรกิจ

 File size : 1.961 MB.
 Type : pdf

21-05-2557มหาวิทยาลัยพายัพ
(1,818)
953
ลูกชิ้นปลาแฟนซี
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : ซื้อปลาสดประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลา โดยเมื่อนำมาบดแล้วต้องได้ปริมาณ 1 กิโลกรัม)

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,818)
954
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > การจดทะเบียนธุรกิจ )

Detail : สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียน

 File size : 0.583 MB.
 Type : pdf

29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,817)
955
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับขนตกลงรับจ้างขนส่ง..........................................................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,814)
956
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์
( รวมสัญญาต่างๆ > รับรอง ให้ ให้สิทธิ )

Detail : ผู้ยอมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับการให้เด็ดขาดนับแต่วันที่ทำสัญญา

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,808)
957
ใบรับคำขอ ตท.8
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  ให้ประทับตราข้อความ"ใช้แทนใบอนุญาตทำงานชั่วคราว"
ให้คนต่างด้าวมาทำ Bio Data จัดทำเก็บภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือในวันที่.........
ให้มารับใบอนุญาตทำงานวันที่............................

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,804)
958
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน)    ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด (รวมข้าพเจ้าด้วย)

 File size : 0.049 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,803)
959
สัญญาเช่าโรงงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเข้าเช่าและใช้โรงงานเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าประเภท .........................

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,800)
960
พฤติกรรมผู้บริโภคในอินเดีย
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : อินเดียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 10 ของไทยในปี 2554 ด้วยมูลค่าส่งออกกว่า

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,799)
หน้าที่ 32 จาก 354 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "อัตราแลกเป .. 
  เอกสารประกาอบการสัมมนาเรื่อง " ตลาดประเ .. 
 วิธีปฏิบัติตนในสังคมรัสเซียเบื้องต้น 
 ทิศทางการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 
 การสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจและการส่งออกของ .. 
 การปรับกลยุทธ์และแก้ปัญหาการส่งออกไทย 
  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "เกาะติดกระ .. 
  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Export and .. 
 เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนางาน "ก้าวใหม่ .. 
  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "Logistics .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ใบเสนอราคา 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 สัญญากู้เงิน1 
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 สัญญากู้ยืมเงิน 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.