Freshmart
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ฉันทนา มาร์เก็ตติ้ง
จากห้างขายชุดนั.. การขอคืนเงินภาษ..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (433)
รวมแผนธุรกิจ (709)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,858)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (320)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (668)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (869)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (169)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (918)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (42)
ไฟล์ทั้งหมด7,047 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
433 
-รวมแผนธุรกิจ
709 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,858 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
320 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
668 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
869 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
169 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
918 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
42 
10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
2.การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
3.การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
4.การจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
5.การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจ/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
6.การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
7.การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
8.แจ้งเลิกสมาคมการค้า/หอการค้า
9.แจ้งเสร็จการชำระบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้า
10.แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ทำบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้า
 

ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 235 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
ทำกรอบรูป
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : รายการนี้คุณขอมาเช่นเดียวกันครับ ต้องการกรอบรูปแบบขอบนูน ผมมีอยู่สองสามแบบ อันนี้เป็นงานกระดาษหรือที่เรียกว่างาน  เปเปอร์มาเช่ 

 File size : 0.477 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,856)
932
ใบแนบ ภ.ง.ด.3
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,853)
933
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรม"ผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่งไร้ควัน"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ถ่านอันแท่งไร้ควันซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะได้มาจาก ขี้เลื่อย

 File size : 7.684 MB.
 Type : pdf

01-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,849)
934
หนังสือรับสภาพหนี้
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาอื่นๆ )

Detail :  การผ่อนผัน  ผ่อนเวลา  หรือละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ อันพึงมีของเจ้าหนี้ที่มีอยู่ลูกหนี้ตามบันทึกนี้

 File size : 0.032 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,845)
935
เพาะเห็ดหอม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้หลักหมื่นต่อวัน
( เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร > นิตยสารชุมทางอาชีพ )

Detail :
คุณอุ่นเรือน เกิดสุข เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรผสมผสาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เดิมมีอาชีพทำสวนกาแฟและสวนเมี่ยง 

 File size : 2.072 MB.
 Type : pdf

23-07-2556ชุมทางอาชีพ
(1,843)
936
ประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : ขนมปังนอกจากจะเอาไว้เพื่อรับประทานแล้วหากใช้รับประทาน ไม่หมดยังใช้เศษขนมปังที่เหลือให้เกิดประโยชน์โดยนำมาทำเป็นสิ่ง ประดิษฐ์

 File size : 0.096 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,842)
937
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ )

Detail :  การศึกษาวิจัยเรื่องการสารวจสถานะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ หลักคือ ศึกษาสถานะของการมีอยู่และการนาการพัฒนาทรัพยากร

 File size : 4.499 MB.
 Type : pdf

15-05-2557สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(1,840)
938
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ พลาสติกรีไซเคิล" : 2550
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : เป็นลักษณะที่เป็นเม็ดพลาสติกเล็ก ๆ เรียกว่าเม็ดพลาสติกเกรดสอง

 File size : 1.527 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,840)
939
ใบคืนเงินรองจ่าย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : หากข้าพเจ้ามิได้ดำเนินการคืนเงินยืมรองจ่ายด้วยตนเอง  ให้ถือว่าการกระทำใดในการคืนเงินยืมรองจ่ายของผู้ส่งคืน

 File size : 0.027 MB.
 Type : xls

18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,839)
940
โครงการ Khaolak long stay project บ้านพักตากอากาศ : 2547
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : บ้านเดียว ชั้นเดียว ทรงไทยเน้นงานก่อสร้างที่เป็นไม้ เพื่อให้เข้ากับ

 File size : 1.472 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,833)
941
ตู้บะหมี่หยอดเหรียญ เทคโนโลยี สร้างอาชีพตัวจริง
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > 600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ )

Detail :  เมื่อราว 2 ปีที่ผ่านมา นิตยสารเส้นทางเศรษฐี เคยนำเสนอเกี่ยวกับ ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ไปแล้ว โดยในครั้งแรกที่ได้ยิน

 File size : 0.513 MB.
 Type : doc

20-10-2553เส้นทางเศรษฐี
(1,832)
942
ทำสบู่ใส
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :           สบู่ใสเป็นสบู่ที่มีผู้สนใจมากเนื่องด้วยความสวยงามดูแปลกตาและการทำก็สามารถพลิกแพลงรูปแบบต่างๆ

 File size : 0.129 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,812)
943
ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : ในระหว่างอายุสัญญาฉบับนี้แฟรนไชส์ซอร์รับว่าจะไม่อนุญาติให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า

 File size : 0.082 MB.
 Type : pdf

18-10-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,810)
944
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (แบ่งชำระเป็นงวดๆ)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง……………………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,808)
945
บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
( รวมแผนธุรกิจ > 35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ )

Detail : ผู้หญิงคนนี้ เคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจ มีหนี้สินกว่า 10 ล้านบาท จนต้องขายบ้านและรถยนต์เพื่อปลดหนี้ ณ วันนี้ เธอเป็นเจ้าของสินค้า "นารายา" ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงอยู่ในตลาดโลก มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 18 สาขาทั่วโลกใน 12 ประเทศ

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

12-07-2553ISMED
(1,808)
946
ลูกชิ้นปลาแฟนซี
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : ซื้อปลาสดประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม (อาจมากหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลา โดยเมื่อนำมาบดแล้วต้องได้ปริมาณ 1 กิโลกรัม)

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,805)
947
คำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม )

Detail : ข้าพเจ้ารับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ข้างต้นเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

 File size : 0.742 MB.
 Type : pdf

04-01-2554mrtaxbiz
(1,802)
948
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > การจดทะเบียนธุรกิจ )

Detail : สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน
สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นจดทะเบียน

 File size : 0.583 MB.
 Type : pdf

29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,800)
949
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,790)
950
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน)    ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด (รวมข้าพเจ้าด้วย)

 File size : 0.049 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,775)
951
การตลาดสินค้าสิ่งทอ (ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม) ในประเทศอินโดนีเซีย
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศอินโดนีเซีย | Indonesia )

Detail : อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียถือเป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศสูงสุดใน

 File size : 0.202 MB.
 Type : doc

27-03-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,770)
952
ใบรับคำขอ ตท.8
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  ให้ประทับตราข้อความ"ใช้แทนใบอนุญาตทำงานชั่วคราว"
ให้คนต่างด้าวมาทำ Bio Data จัดทำเก็บภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือในวันที่.........
ให้มารับใบอนุญาตทำงานวันที่............................

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,769)
953
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข


 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,767)
954
สัญญาเช่าโรงงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าเข้าเช่าและใช้โรงงานเพื่อดำเนินการผลิตสินค้าประเภท .........................

 File size : 0.045 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,765)
955
ภาคการบริการ การบริหารโครงการ
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง การบริหารโครงการ | ธุรกิจอาหาร | ธุรกิจประดับยนต์ | ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน | ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ | ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 File size : 0.073 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,764)
956
AFTA & AEC
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : AFTA (ASEAN Free Trade Area) & AEC (ASEAN Eonomic Community). จากเขตการค้าเสรีอาเซียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf

06-09-2554กรมการค้าต่างประเทศ
(1,763)
957
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
( การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ > แบบฟอร์มขอสินเชื่อ )

Detail : 1.เอกสารแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน

 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf

23-05-2556TMB
(1,760)
958
ร้านถ่ายรูปสตูดิโอ
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ด้วยข้าพเจ้า นาย…มนต์ชัย ชอบธรรม… มีความประสงค์ขอกู้เงินจำนวน …300,000.-.. บาท

 File size : 0.174 MB.
 Type : pdf

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,760)
959
แบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ท.ต.1)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  ประวัติคนต่างด้าว(M.L.C)
เลขประจำตัวคนต่างด้าว(ถ้ามี)............
ชื่อ.......ชื่อสกุล........................

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,755)
960
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับขนตกลงรับจ้างขนส่ง..........................................................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,755)
หน้าที่ 32 จาก 353 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่ว .. 
 การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ .. 
 การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น .. 
 การจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้ .. 
 การจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจ .. 
 การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน .. 
 การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้า .. 
 แจ้งเลิกสมาคมการค้า/หอการค้า 
 แจ้งเสร็จการชำระบัญชีสมาคมการค้า/หอการค้ .. 
 แจ้งเปลี่ยนตัวผู้ทำบัญชีสมาคมการค้า/หอกา .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ใบเสนอราคา 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 สัญญากู้เงิน1 
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 สัญญากู้ยืมเงิน 
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.