เอาล์ชามะ (ชานมไข่มุก)
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : แฟรนไชส์ แพนด้าลูกชิ้นปลาระเ..
ไชยกร นิธิคณาวุ.. ปลูกกล้วยไม้ไทย
Language :
Thai
English
Japanese
Chinese
Korean


ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 218 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
รู้จักบริษัทชั้นนำในอาเซียน คู่ค้าสำคัญของ SMEs ไทยในอนาคต
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : เหลืออีกไม่ถึง 3 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะจับมือกันเพื่อก้าวเข้าสู่การ

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,236)
932
การวิเคราะห์งบการเงิน
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการเงิน )

Detail : โดยผศ. ชูศรี เที้ยศิริเพชร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 File size : 1.842 MB.
 Type : doc

18-07-2553ISMED
(1,236)
933
8 ขั้นตอนการสร้าวงอัตลักษณ์ของธุรกิจ
( รวม แผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : คำว่า อัตลัษณ์ของธุรกิจ มาจากภาษาอังกฤษว่า Business Identity มีความหมายถึงสิ่งที่ปรากฎต่อสายตาคนง่าย

 File size : 0.481 MB.
 Type : pdf

12-07-2554SME Bank
(1,235)
934
บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานธุรการ )

Detail : วันที่...........เดือน............พ.ศ.........สำเนา............................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,235)
935
306 ยุทธบริหาร (The Warrior Class)
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > รวม E-books ธุรกิจ )

Detail : ชื่อบทแรกของ ตำราพิชัยสงคราม มักได้รับการแปลว่าเป็น “การวางแผน” แต่ปัจจุบันเราถือว่าการวางแผนเป็น

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf

24-08-2553 ไม่ระบุ
(1,234)
936
ขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต และขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททางอินเทอร์เน็ต
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > การจดทะเบียนธุรกิจ )

Detail : ผู้ขอได้รับ  Username และ Password  เลือกหัวข้อ ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf

29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,233)
937
ศาสตร์แห่งความร่ำรวย (The Science Of Getting Rich)
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > รวม E-books ธุรกิจ )

Detail : หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ได้ผลจริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หลักปรัชญามันคือ

 File size : 0.039 MB.
 Type : pdf

24-08-2553 ไม่ระบุ
(1,232)
938
รายชื่อกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ปี 2552
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Standard )

Detail : เช่น แฟรนไชส์ 94 Coffee, BDC by Dr.Orawan, Billion Coffee, Chester Grill, Clay Works, Coca Restaurant, Beauty buffet, Daddy Dough, Dairy Farm, DD Mart, Double A

 File size : 9.996 MB.
 Type : pdf

10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,232)
939
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,231)
940
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร
( รวม แผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail :  เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ให้บริการการก่อสร้างขนาดเล็ก  การซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร  งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้า  เป็นต้น

 File size : 0.065 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(1,231)
941
บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : เรื่อง.................................ถึง............................จาก.....................................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,229)
942
แผนธุรกิจ สถานีน้ำมันนางรองบริการ
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน เป็นธุรกิจที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่ง มีผันผวนอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์โลกแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการมากนักเพราะ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

 File size : 0.233 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,229)
943
แผนธุรกิจ
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : แผนงานธุรกิจเป็นการบอกเล่าถึงกระบวนการที่จะได้มาซึ่งกำไรจากการประกอบการ ซึ่งถ้าวิเคราะห์กำไรแล้ว

 File size : 0.077 MB.
 Type : doc

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,228)
944
น้ำผลไม้ชนิดผง
( รวม แผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : บริษัท Thai Fruit Powder จำ กัด บริษัทผู้ผลิตและจำ หน่ายนํ้าผลไม้ชนิดผง ภายใต้ตราสินค้า“JUICE ”

 File size : 0.814 MB.
 Type : pdf

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,227)
945
สัญญานายหน้า
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญานายหน้า ตัวแทน )

Detail : บริษัทตกลงแต่งตั้ง และนายหน้าตกลงรับการแต่งตั้งเป็นนายหน้าในการ  ชี้ช่อง หรือชักชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามา

 File size : 0.053 MB.
 Type : doc

18-12-2556สำนักงานกฎหมายวิศิษย์และเพื่อน
(1,225)
946
ออกแบบโลโก้อย่างไรให้โดนใจ
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > ความรู้เกี่ยวกับ Franchise )

Detail : โลโก้  คือชื่อ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กร  อาจมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่น 

 File size : 0.806 MB.
 Type : doc

26-10-2553Thaibrand
(1,220)
947
ปลูกมะนาว
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : การเตรียมพื้นที่ปลูก ถ้าเป็นที่ลุ่มให้ทำคันดินให้มีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดย

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,220)
948
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
( รวม แผนธุรกิจ > 35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ )

Detail : "ข้าวเหนียวแผ่นกลม ทอดลงในกระทะ พอได้ที่จึงยกลงพัก แล้วตกแต่งด้วยหน้าต่างๆ" นี่คือส่วนหนึ่งในการทำตากแห้งข้าวแต๋นน้ำแตงโม หรือที่เรารู้จักกันดีว่า" ขนมนางเล็ด"

 File size : 0.36 MB.
 Type : doc

11-07-2553ISMED
(1,220)
949
แผนธุรกิจ ศูนย์จำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์โคนม
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > ความรู้เกี่ยวกับ Franchise )

Detail : ในการเริ่มต้นการดำเนินงานของแผนธุรกิจ Dairy Outlet Center   สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดแสดงสินค้า 

 File size : 0.09 MB.
 Type : doc

13-10-2553มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1,219)
950
ใบสมัครแฟรนไชส์E.nopi
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งส่งกลับมาเพื่อทางบริษัทฯ

 File size : 0.227 MB.
 Type : pdf

10-11-2553thaifranchisecenter
(1,218)
951
บทบาทของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทยและเปรียบเทียบศักยภาพในเวทีอาเซียน
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail :
“ผู้ประกอบการทั้งประเทศเป็น SMEs ถึง 99% ส่วนใหญ่  ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและอยู่ในภาคอีสาน”

 File size : 0.221 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,209)
952
น้ำพริกแกงเผ็ด
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :  นำส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นกะปิ ล้างน้ำให้สะอาด   ปอกหัวหอม กระเทียม     เด็ดก้านพริกแล้วนำไปแช่ในน้ำสะอาดจนนิ่ม บีบเอาน้ำออก

 File size : 0.022 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,209)
953
สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาค้ำประกัน )

Detail : ข้าพเจ้าขอทำหนังสือฉบับนี้ให้กับบริษัท.............................จำกัด โดย นาย/นาง/นางสาว .............................

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,202)
954
อุตสาหกรรมในครัวเรือน กรณีเทียนประดับ เทียนแฟนซี
( รวม แผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : เทียนนอกจากใช้ให้แสงสว่างและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆแล้ว ยังมีการนําเทียนประเภทสวยงามมาประดับตกแต่งบ้านและโต๊ะอาหาร

 File size : 0.169 MB.
 Type : doc

20-07-2553SME bank
(1,202)
955
เศรษฐกิจกัมพูชา 2554
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศกัมพูชา | Cambodia )

Detail : ในปี 2554 รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยตัวเลขอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 File size : 0.133 MB.
 Type : pdf

04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,198)
956
สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้าน

 File size : 0.102 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,197)
957
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจานอง(เป็นประกันเฉพาะส่วนระหว่าง...ผู้จำนอง กับ...จำกัด ผู้รับจำนอง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจำนอง )

Detail : ด้วยผู้จานองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามเลขเครื่องหมายที่ดินในสัญญาจานอง

 File size : 0.106 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,197)
958
03แบบประเมินร่วมการปฏิบัติงานของพนักงาน(สำหรับนายจ้างและพนักงานใช้ร่วมกัน)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : ความตรงต่อเวลา          ดีมาก       ดี        ปานกลาง        พอใช้                ควรปรับปรุง

 File size : 0.069 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,196)
959
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่1)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : โปรดกรอกข้อความหรือตอบคำถามในช่วงว่างตามความเป็นจริง ตามลำดับหัวข้อ เพื่อให้

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,195)
960
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  1.Mr./Mrs./Miss
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................
hereby authorize and appoint Mr./Mrs./Miss         at present working
ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/านงสาว/....................     ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง.........

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,194)
หน้าที่ 32 จาก 327 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ความพร้อมธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์3 
 Making New Franchise Systems Work 
 Franchise Marketing 
 Franchise-Setup-up-Concept 
 Simulation Modeling and Analysis for in .. 
 Simulation Modeling and Analysis 
 ตัวอย่างแผนธุรกิจ Jelly Herb 
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนธุรกิจภาคการค้า 
 การวางแผนธุรกิจ เชิงกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจค้าส่ง (Wholesa .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 สัญญากู้เงิน1 
 แผนธุรกิจ(Business Plan) 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com