คุมอง
Research2Biz
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำ..
Philippine Inve.. โปสเตอร์ Nation..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557
2.หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
3.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 2) รายชื่อแฟรนไชส์และธุรกิจที่ร่วมงานนี้
4.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 1)
5.AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
6.AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (แบบAD 1 หน้า)
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 - update 1 ก.ย. 57
8.หนังสือบอกเลิกสัญญา
9.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
10.ใบแนบ ภงด.1
 

ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 227 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
การวิเคราะห์ด้านการผลิต
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการผลิต )

Detail : โดยผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์, ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ในหลักสูตรทายาทธุรกิจ

 File size : 2.865 MB.
 Type : doc

18-07-2553ISMED
(1,428)
932
ธุรกิจร้านตัดผม
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail :  ปัจจุบันร้านตัดผมให้บริการตัดผมและเสริมสวยทั้งบุรุษและสตรีครอบคลุมถึงการออกแบบผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม และการเสริมสวยอื่นๆ โดยเน้นการตกแต่งร้านเข้ากับสมัยนิยม

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(1,426)
933
การเริ่มต้นธุรกิจ - ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ )

Detail : ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ

 File size : 0.272 MB.
 Type : doc

15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,423)
934
ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานธุรการ )

Detail : เอกสารสำคัญสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

 File size : 1.297 MB.
 Type : pdf

18-11-2554อ้างอิงจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,421)
935
แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานธุรการ )

Detail : ชื่อ...................นามสกุล................อายุ .................ปี การศึกษา..................ประสบการณ์........................

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,421)
936
ธุรกิจสปาในสิงคโปร์
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศสิงคโปร์ | Singapore )

Detail :  การให้บริการสปาในสิงคโปร์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการนวด (Massage)และการทำ Treatment ทั้งใบหน้าและลำตัวด้วยการใช้ Essence Oil โดยใช้เครื่องหอมเข้าช่วยในการผ่อนคลายหรือเรียกว่า Aromatheraphy

 File size : 0.371 MB.
 Type : pdf

31-08-2555กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
(1,417)
937
เคล็ดลับการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านบัญชี-ภาษี )

Detail : บริหารบัญชีภาษีอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกใจคุณสรร.......พากร

 File size : 1.985 MB.
 Type : pdf

20-04-2554ksmecare
(1,416)
938
สัญญาเช่า(บ้านหรืออาคาร)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน อัตราค่าเช่าเดือนละ...............................บาท

 File size : 0.046 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,413)
939
สัญญาขอเช่าอาคาร
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาเช่า )

Detail : ผู้เช่ายอมชาระค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนทุก ๆ เดือน

 File size : 0.094 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,412)
940
บทบาทของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทยและเปรียบเทียบศักยภาพในเวทีอาเซียน
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail :
“ผู้ประกอบการทั้งประเทศเป็น SMEs ถึง 99% ส่วนใหญ่  ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและอยู่ในภาคอีสาน”

 File size : 0.221 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,409)
941
ก่อน กระโจนลงสนามแฟรนไชส์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : องค์ประกอบของธุรกิจแฟรนไชส์  -เครื่องหมายทางการค้า  -การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์

 File size : 0.189 MB.
 Type : pdf

31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,409)
942
8 ขั้นตอนการสร้าวงอัตลักษณ์ของธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : คำว่า อัตลัษณ์ของธุรกิจ มาจากภาษาอังกฤษว่า Business Identity มีความหมายถึงสิ่งที่ปรากฎต่อสายตาคนง่าย

 File size : 0.481 MB.
 Type : pdf

12-07-2554SME Bank
(1,408)
943
ขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต และขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททางอินเทอร์เน็ต
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > การจดทะเบียนธุรกิจ )

Detail : ผู้ขอได้รับ  Username และ Password  เลือกหัวข้อ ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf

29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,405)
944
รู้จักบริษัทชั้นนำในอาเซียน คู่ค้าสำคัญของ SMEs ไทยในอนาคต
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : เหลืออีกไม่ถึง 3 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะจับมือกันเพื่อก้าวเข้าสู่การ

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,403)
945
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการเงิน )

Detail : ใช้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปอย่าางมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้

 File size : 0.285 MB.
 Type : doc

26-10-2553มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
(1,401)
946
ภาคการบริการ การวิเคราะห์ด้านเทคนิค-การผลิต
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง การวิเคราะห์ด้านเทคนิค / การผลิต | ธุรกิจอาหาร | ธุรกิจประดับยนต์ | ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน | ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ | ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 File size : 0.125 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,396)
947
นวดแผนไทย
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ปัจจุบัน ปัญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามร่างกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคน

 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,394)
948
ภาคการบริการ ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ-ไม่สำเร็จ
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ / ไม่ประสบความสำเร็จ | ธุรกิจอาหาร | ธุรกิจประดับยนต์ | ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน | ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ | ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,391)
949
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,380)
950
306 ยุทธบริหาร (The Warrior Class)
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > รวม E-books ธุรกิจ )

Detail : ชื่อบทแรกของ ตำราพิชัยสงคราม มักได้รับการแปลว่าเป็น “การวางแผน” แต่ปัจจุบันเราถือว่าการวางแผนเป็น

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf

24-08-2553 ไม่ระบุ
(1,376)
951
โฮชิฟู้ดส์ แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น
( เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร > นิตยสารชุมทางอาชีพ )

Detail : โฮชิฟูดส์ นับเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นระดับแนวหน้าที่เป็นที่รู้จักกันดีของบ้านเรา ภายใต้จุดเด่นของความเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่มีความสด

 File size : 6.824 MB.
 Type : pdf

07-09-2555ชุมทางอาชีพ
(1,370)
952
Nanosoft Mini Account.NET 5.0
( โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ > Accounting System )

Detail : โปรแกรมบัญชี รับจ่าย 5.0

 File size : 41.581 MB.
 Type : zip

06-10-2553Nanosoft & Solution Ltd.
(1,368)
953
บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : เรื่อง.................................ถึง............................จาก.....................................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,368)
954
เคล็ดลับการกู้เงินให้โดนใจแบงก์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ )

Detail : การมีธุรกิจเป็นของตนเองคงเป็นความใฝ่ฝันของใครหลาย ๆ คน บางคนอาจมีไอเดีย

 File size : 0.46 MB.
 Type : pdf

16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,367)
955
ปลูกต้นแก้วมังกร
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :  กำหนดระยะห่างระหว่างต้น 3.5 เมตร และระหว่างแถว 3 เมตร  (หรือ 3 ม. X 4 ม.)     ขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร  เพื่อปักเสา   โดยขุดให้กว้างกว่าเสาเล็กน้อย

 File size : 0.066 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,366)
956
แบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ท.ต.1)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  ประวัติคนต่างด้าว(M.L.C)
เลขประจำตัวคนต่างด้าว(ถ้ามี)............
ชื่อ.......ชื่อสกุล........................

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,365)
957
กฏหมายแฟรนไชส์มีแน่
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ )

Detail : นิตยสารโอกาสธุรกิจ & แฟรนไชส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมการยกร่างกฎหมายแฟรนไชส์

 File size : 0.529 MB.
 Type : pdf

16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,363)
958
ปัจจัยต่างๆในการการสร้างแบรนด์ ของ SMEs
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ท้ายที่สุดนี้ คือ อยากให้เข้าใจว่าการสร้างBrandขึ้นมาใหม่ในตลาด

 File size : 0.075 MB.
 Type : doc

04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,359)
959
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่1)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : โปรดกรอกข้อความหรือตอบคำถามในช่วงว่างตามความเป็นจริง ตามลำดับหัวข้อ เพื่อให้

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,356)
960
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > กฏหมายที่ผู้ประกอบการควรรู้ )

Detail : กิจการเจ้าของคนเดียว | กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด | บริษัทจำกัด ธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุน  และเป็นเจ้าของกิจการ  โดยลำพังกิจการในลักษณะนี้หากเข้าข่ายเป็นกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์

 File size : 0.097 MB.
 Type : doc

18-07-2553ISMED
(1,353)
หน้าที่ 32 จาก 340 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SM .. 
 หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้าง .. 
 ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ .. 
 ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ .. 
 AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรม .. 
 AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 .. 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาช .. 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา 
 ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ .. 
 ใบแนบ ภงด.1  
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 สัญญากู้เงิน1 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com