เจอร์คัส บริษัท ไอวอรี่ ทาวเวอร์ จำกัด
ไส้กรอกอีสานบางแค คุณกบ
Happy Newyear TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผน..
ผลกระทบแรงงานไท.. Spicy Pickle Fr..10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการค้า
2.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการผลิต
3.คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคธุรกิจบริการ
4.โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศไทย(SME High Growth Sectors)
5.การจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP)
6.ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุตสาหกรรม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว
7.มิติใหม่ของการส่งเสริม SME ในเกาหลีใต้ ประยุกต์ Doctor System
8.คู่มือดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557
9.คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs
10.ชุดแบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ : โดยผู้เชี่ยวชาญ Field Tryout Franchise Test ปี 2556
 

ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 227 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์(ชุดที่2)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : ข้าพเจ้าคือใคร ? (เล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน)    ข้าพเจ้ามีพี่น้องทั้งหมด (รวมข้าพเจ้าด้วย)

 File size : 0.049 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,526)
932
ศาสตร์แห่งความร่ำรวย (The Science Of Getting Rich)
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > รวม E-books ธุรกิจ )

Detail : หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ได้ผลจริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่หลักปรัชญามันคือ

 File size : 0.039 MB.
 Type : pdf

24-08-2553 ไม่ระบุ
(1,525)
933
ข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูป
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ข้าวสำเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสำเร็จรูป ครอบคลุมข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวผัด ข้าวอบ ต่าง ๆ

 File size : 0.176 MB.
 Type : pdf

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,525)
934
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,524)
935
แผนธุรกิจ Business Plan
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ

 File size : 0.497 MB.
 Type : pdf

18-10-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,517)
936
ยินยอมของคู่สมรส (แบบที่1)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาอื่นๆ )

Detail : เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,509)
937
8 ขั้นตอนการสร้าวงอัตลักษณ์ของธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : คำว่า อัตลัษณ์ของธุรกิจ มาจากภาษาอังกฤษว่า Business Identity มีความหมายถึงสิ่งที่ปรากฎต่อสายตาคนง่าย

 File size : 0.481 MB.
 Type : pdf

12-07-2554SME Bank
(1,506)
938
ทำสบู่ใส
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :           สบู่ใสเป็นสบู่ที่มีผู้สนใจมากเนื่องด้วยความสวยงามดูแปลกตาและการทำก็สามารถพลิกแพลงรูปแบบต่างๆ

 File size : 0.129 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,505)
939
ตัวอย่างแผนธุรกิจการดำเนินการบริหารโรงเรียนอนุบาล
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว เป็นหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว

 File size : 6.145 MB.
 Type : pdf

01-04-2554Theeraparb Puttipiluntn
(1,500)
940
ธุรกิจบริการซัก อบ รีด
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail :  ธุรกิจบริการซักอบรีด ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพเวลาที่จำกัด ผู้ให้บริการจะมีทั้งประเภทร้านบริการซัก อบ รีด

 File size : 0.062 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(1,499)
941
ปลูกมะนาว
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : การเตรียมพื้นที่ปลูก ถ้าเป็นที่ลุ่มให้ทำคันดินให้มีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดย

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,497)
942
คู่มือธุรกิจซ่อมรถยนต์
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ )

Detail : ธุรกิจซ่อมรถยนต์ หมายรวมถึง กิจการที่ให้บริการซ่อมรถยนต์แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่จำกัดยี่ห้อรถยนต์

 File size : 0.761 MB.
 Type : pdf

28-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,493)
943
รู้จักบริษัทชั้นนำในอาเซียน คู่ค้าสำคัญของ SMEs ไทยในอนาคต
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : เหลืออีกไม่ถึง 3 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะจับมือกันเพื่อก้าวเข้าสู่การ

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,492)
944
การวิเคราะห์งบการเงิน
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการเงิน )

Detail : -เพื่อนทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิขกาที่ผ่านมา

 File size : 1.845 MB.
 Type : doc

26-10-2553มหาวิทยาลับเชียงใหม่
(1,491)
945
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ที่ดินติดจำนอง)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญา

 File size : 0.093 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,488)
946
สัญญาจ้าง(แบบที่1)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :   ผู้รับจ้างตกลงรับทำการตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 1.  โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของชนิดที่ดี   ใช้เครื่องมือดี  และช่างฝีมือดี 

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,488)
947
ร้านเสริมสวยเคลื่อนที่ ติดตั้งง่าย ย้ายสะดวก
( เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร > นิตยสารชุมทางอาชีพ )

Detail : แต่การลงทุนเปิดร้านเสริมสวย สิ่งที่ต้องลงทุนมากที่สุดก็คือ การตกแต่งร้านซึ่งถือเป็นหน้าตาของร้านเสริมสวย

 File size : 6.156 MB.
 Type : pdf

05-11-2553ชุมทางอาชีพ
(1,487)
948
ธุรกิจร้านตัดผม
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail :  ปัจจุบันร้านตัดผมให้บริการตัดผมและเสริมสวยทั้งบุรุษและสตรีครอบคลุมถึงการออกแบบผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม และการเสริมสวยอื่นๆ โดยเน้นการตกแต่งร้านเข้ากับสมัยนิยม

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(1,485)
949
ก่อน กระโจนลงสนามแฟรนไชส์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : องค์ประกอบของธุรกิจแฟรนไชส์  -เครื่องหมายทางการค้า  -การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์

 File size : 0.189 MB.
 Type : pdf

31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,484)
950
การเริ่มต้นธุรกิจ - ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ )

Detail : ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ

 File size : 0.272 MB.
 Type : doc

15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,482)
951
แผนธุรกิจเพื่อขอกู้ธนาคาร
( การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ > แบบฟอร์มขอสินเชื่อ )

Detail : 1.ชื่อเจ้าของกิจการ............ชื่อกิจการ (ถ้ามี).............ปีที่ก่อตั้งกิจการ................2.ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ..................................

 File size : 0.17 MB.
 Type : pdf

23-05-2556SME Bank
(1,480)
952
เปเปอร์มาเช่
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : นำแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าใส่ลงในหม้อ เติมน้ำลงไปพอคนให้เข้ากัน พักไว้      เทน้ำส่วนที่เหลือลงในหม้ออีกใบต้มจนเดือด ใส่สารส้มลงไป 1 ก้อน คนให้สารส้มละลาย

 File size : 0.517 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,479)
953
ร้านไอศกรีม Iberry
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > 600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ )

Detail : ท่านคงจะนึกถีงร้านไอศกรีมของต่างประเทศหลายๆแห่ง ที่เข้ามาเปิดในประเทศไทย

 File size : 0.055 MB.
 Type : doc

21-10-2553วิสิษฐ์ จงจิตเจริญพร
(1,478)
954
การวิเคราะห์ด้านการผลิต
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการผลิต )

Detail : โดยผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์, ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ในหลักสูตรทายาทธุรกิจ

 File size : 2.865 MB.
 Type : doc

18-07-2553ISMED
(1,472)
955
แบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ท.ต.1)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  ประวัติคนต่างด้าว(M.L.C)
เลขประจำตัวคนต่างด้าว(ถ้ามี)............
ชื่อ.......ชื่อสกุล........................

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,467)
956
ธุรกิจสปาประเทศไทย
( ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด > สนามบินน้ำ )

Detail :  ธุรกิจสปา  หมายถึง  ธุรกิจที่เปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ

 File size : 0.18 MB.
 Type : pdf

05-10-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,463)
957
ใบเบิกเงินสดย่อย
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail : มีความประสงค์ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

 File size : 0.102 MB.
 Type : xls

17-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,461)
958
คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาค้ำประกัน )

Detail : ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 File size : 0.024 MB.
 Type : doc

20-04-2554ภัทรมิตร
(1,459)
959
306 ยุทธบริหาร (The Warrior Class)
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > รวม E-books ธุรกิจ )

Detail : ชื่อบทแรกของ ตำราพิชัยสงคราม มักได้รับการแปลว่าเป็น “การวางแผน” แต่ปัจจุบันเราถือว่าการวางแผนเป็น

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf

24-08-2553 ไม่ระบุ
(1,459)
960
ไม่น่าถามเลย
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ชายชราสอน MBA )

Detail : ผมเข้าไปในเว็บไซต์ อ่านข้อเขียนรู้สึกว่าคุณเป็นผู้รู้คนหนึ่ง จึงมีปัญหาถามดังนี้

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,457)
หน้าที่ 32 จาก 340 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการค้า 
 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคการผลิต 
 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ภาคธุรกิจบริการ 
 โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ SMEs .. 
 การจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเปค (FTAAP)  
 ปัจจัยที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ( .. 
 มิติใหม่ของการส่งเสริม SME ในเกาหลีใต้ ป .. 
 คู่มือดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการส่งเส .. 
 คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อ .. 
 ชุดแบบประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ : โดยผู้เชี .. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ใบเสนอราคา 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 สัญญากู้เงิน1 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com