Freshmart
คอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล
Happy Newyear TFC
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : ขอลดดอกเบี้ยธนาคาร ธ.ก.ส.
การวางแผนกลยุทธ.. วิศัยทัศน์ความเ..
ธุรกิจแฟรนไชส์ (436)
รวมแผนธุรกิจ (710)
ความรู้ในการประกอบธุรกิจ (1,858)
รวมสัญญาต่างๆ (252)
รวมแบบฟอร์มต่างๆ (321)
เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร (733)
โครงการเรนโบว์โปรเจค (8)
เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ (869)
งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์ (169)
โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (24)
รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน (553)
การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ (25)
ฮวงจุ้ย SMEs (36)
ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ (19)
ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด (22)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (1,118)
ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox (6)
กรมการขนส่งทางบก (50)
ทำเลค้าขาย (66)
คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ (43)
ไฟล์ทั้งหมด7,318 
-ธุรกิจแฟรนไชส์
436 
-รวมแผนธุรกิจ
710 
-ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,858 
-รวมสัญญาต่างๆ
252 
-รวมแบบฟอร์มต่างๆ
321 
-เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
733 
-โครงการเรนโบว์โปรเจค
-เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
869 
-งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
169 
-โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
-รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
-การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
-ฮวงจุ้ย SMEs
36 
-ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
-ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
-ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
-กรมการขนส่งทางบก
50 
-ทำเลค้าขาย
66 
-คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
43 

10 อันดับ ดาวน์โหลดสูงสุด
ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 244 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
กับดักเถ้าแก่มือใหม่
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > How To เคล็ดลับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ )

Detail : รายละเอียดของความเป็นจริงที่จะเกิดดขึ้นและนี่คือ  กับดักด่านแรก ที่เถ้าแก่มือใหม่ต้องเจอ

 File size : 0.598 MB.
 Type : pdf

16-08-2553 โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์
(1,958)
932
พฤติกรรมผู้บริโภคในอินเดีย
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : อินเดียเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 10 ของไทยในปี 2554 ด้วยมูลค่าส่งออกกว่า

 File size : 0.161 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,954)
933
ใบแนบ ภ.ง.ด.3
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่ายที่เป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

 File size : 0.474 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,947)
934
แคบหมู
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : คบหมู นิยมทำจากหนังหมู เนื่องจาก หนังหมู ราคาถูก หาง่าย       การทำแคบหมู เป็นวิธีการแปรรูปหนังหมู ให้เป็นอาหาร

 File size : 0.162 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,945)
935
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ พลาสติกรีไซเคิล" : 2550
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : เป็นลักษณะที่เป็นเม็ดพลาสติกเล็ก ๆ เรียกว่าเม็ดพลาสติกเกรดสอง

 File size : 1.527 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,943)
936
ทำสบู่ใส
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :           สบู่ใสเป็นสบู่ที่มีผู้สนใจมากเนื่องด้วยความสวยงามดูแปลกตาและการทำก็สามารถพลิกแพลงรูปแบบต่างๆ

 File size : 0.129 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,943)
937
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านกาแฟสด
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  กระทั่งมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก

 File size : 1.045 MB.
 Type : doc

18-07-2553ISMED
(1,942)
938
ไม้ดัด
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : การแสวงหาความสุขในชีวิตเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกคน แต่ในสภาพปัจจุบันบ้านเมืองของเราเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

 File size : 0.081 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,941)
939
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
( การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ > แบบฟอร์มขอสินเชื่อ )

Detail : 1.เอกสารแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน

 File size : 0.043 MB.
 Type : pdf

23-05-2556TMB
(1,940)
940
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน(ให้แบ่งแยกก่อนโอน)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจะซื้อจะขาย )

Detail : ในกรณีที่ผู้จะซื้อแสดงความประสงค์ไปยังผู้จะขายว่า ผู้จะซื้อต้องการรับโอนที่ดินแปลง

 File size : 0.101 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,939)
941
ใบแนบ ภ.ง.ด. 1ก
( รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน > แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย )

Detail : รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1ก แผ่นอื่น (ถ้ามี))

 File size : 0.377 MB.
 Type : pdf

29-12-2553mrtaxbiz
(1,933)
942
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านเครื่องดื่มสมุนไพร
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : การวางตำ แหน่งของผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บี้ดริ้ง จัดอยู่ในระดับสินค้าคุณภาพสูง (Premium Goods)

 File size : 2.539 MB.
 Type : pdf

31-03-2554Theeraparb Puttipiluntn
(1,932)
943
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหกรรม"ผลิตภัณฑ์ ถ่านอัดแท่งไร้ควัน"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ถ่านอันแท่งไร้ควันซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะได้มาจาก ขี้เลื่อย

 File size : 7.684 MB.
 Type : pdf

01-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,930)
944
สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail : ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับขนตกลงรับจ้างขนส่ง..........................................................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,928)
945
แหนม
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : แหนมเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พื้นบ้านชาวเหนือของไทย มีรสชาติเปรี้ยว  เนื่องจากเกิดการหมัก 

 File size : 0.094 MB.
 Type : doc

21-07-2553SME bank
(1,927)
946
ใบนำส่งแฟกซ์ เอกสารที่ใช้ส่งนำหน้าเพื่อให้ผู้รับได้ทราบรายละเอียด
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : เอกสารที่ใช้ส่งนำหน้าเอกสารเมื่อมีการส่งข้อความหรือเอกสาร แจ้งให้กับผู้รับได้ทราบรายละเอียดต่างๆ

 File size : 0.162 MB.
 Type : pdf

15-08-2557openerpthailand.org
(1,925)
947
โครงการ Khaolak long stay project บ้านพักตากอากาศ : 2547
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : บ้านเดียว ชั้นเดียว ทรงไทยเน้นงานก่อสร้างที่เป็นไม้ เพื่อให้เข้ากับ

 File size : 1.472 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,921)
948
หนังสือมอบอำนาจ(ใช้จดทะเบียนภาษีสรรพากร)
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail : ของสถานที่การค้าดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานสรรพากรแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และให้มีอำนาจแก้ไข


 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,919)
949
บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
( รวมแผนธุรกิจ > 35 กรณีศึกษารูปแบบธุรกิจ )

Detail : ผู้หญิงคนนี้ เคยล้มเหลวจากการทำธุรกิจ มีหนี้สินกว่า 10 ล้านบาท จนต้องขายบ้านและรถยนต์เพื่อปลดหนี้ ณ วันนี้ เธอเป็นเจ้าของสินค้า "นารายา" ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงอยู่ในตลาดโลก มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 18 สาขาทั่วโลกใน 12 ประเทศ

 File size : 0.021 MB.
 Type : doc

12-07-2553ISMED
(1,919)
950
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำอินเตอร์เน็ตคาเฟ่(ตัวอย่างที่ 2)
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ( Hardware ) ต่างๆมากมาย

 File size : 0.22 MB.
 Type : pdf

01-04-2554Theeraparb Puttipiluntn
(1,917)
951
แบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการผลิต )

Detail :
๑.ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/เจ้าของกิจการ
๑.๑ ตั้งอยู่ในเขต ..เขต อบต...เขตเทศบาล...เขตกทม...

 File size : 0.287 MB.
 Type : pdf

21-05-2556คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง
(1,916)
952
ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกข้าวของสิงคโปร์
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศสิงคโปร์ | Singapore )

Detail : สิงคโปร์ไม่มีพื้นที่สำหรับการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ประเทศมีขนาดเพียง 701 ตารางกิโลเมตร

 File size : 0.087 MB.
 Type : doc

04-04-2555กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,914)
953
สัญญาให้สังหาริมทรัพย์
( รวมสัญญาต่างๆ > รับรอง ให้ ให้สิทธิ )

Detail : ผู้ยอมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับการให้เด็ดขาดนับแต่วันที่ทำสัญญา

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

26-08-2553INCquity
(1,912)
954
ใบรับคำขอ ตท.8
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  ให้ประทับตราข้อความ"ใช้แทนใบอนุญาตทำงานชั่วคราว"
ให้คนต่างด้าวมาทำ Bio Data จัดทำเก็บภาพใบหน้า ลายพิมพ์นิ้วมือในวันที่.........
ให้มารับใบอนุญาตทำงานวันที่............................

 File size : 0.104 MB.
 Type : pdf

24-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,904)
955
ปลูกกล้วยไม้ไทย
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail :  การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ที่มีขนาดลำต้นใหญ่อาจทำได้ 2 แบบ คือ แบบแรกปลูกไว้กับต้นไม้ ควรปลูกกับต้นไม้มีชีวิตที่มีขนาดโตพอสมควร

 File size : 0.147 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,904)
956
บทวิเคราะห์การตลาดเรื่อง นมโฟร์โมสต์
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการตลาด )

Detail : จากการที่โฟรโมสต์ ผู้นำตลาดนมพร้อมดื่ม ที่ไม่ได้มีดีแค่นมพร้อมดื่ม แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากนมวัวหลากหลายชนิด ที่สร้างออกมาเพื่อรองรับควสามต้องการของตลาด

 File size : 0.207 MB.
 Type : pdf

08-01-2557วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(1,902)
957
ทำกรอบรูป
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : รายการนี้คุณขอมาเช่นเดียวกันครับ ต้องการกรอบรูปแบบขอบนูน ผมมีอยู่สองสามแบบ อันนี้เป็นงานกระดาษหรือที่เรียกว่างาน  เปเปอร์มาเช่ 

 File size : 0.477 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,894)
958
สาระสังเขปบทความวารสาร
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > ความรู้เกี่ยวกับ Franchise )

Detail : สาระสังเขปบทความวารสารเล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของบทความจากวารสารต่างๆ ทั้งวารสาร

 File size : 0.547 MB.
 Type : doc

19-10-2553สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1,893)
959
ตู้บะหมี่หยอดเหรียญ เทคโนโลยี สร้างอาชีพตัวจริง
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > 600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ )

Detail :  เมื่อราว 2 ปีที่ผ่านมา นิตยสารเส้นทางเศรษฐี เคยนำเสนอเกี่ยวกับ ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ไปแล้ว โดยในครั้งแรกที่ได้ยิน

 File size : 0.513 MB.
 Type : doc

20-10-2553เส้นทางเศรษฐี
(1,892)
960
AFTA & AEC
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : AFTA (ASEAN Free Trade Area) & AEC (ASEAN Eonomic Community). จากเขตการค้าเสรีอาเซียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf

06-09-2554กรมการค้าต่างประเทศ
(1,891)
หน้าที่ 32 จาก 366 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Services Commitment Vietnam. 
 Services Commitment Thailand 
 Services Commitment Singapore 
 Services Commitment Philippines 
 Services Commitment Myanmar 
 Services Commitment Malaysia 
 Services Commitment Laos 
 Services Commitment Cambodia 
 Services Commitment Brunei. 
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ใบเสนอราคา 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 สัญญากู้เงิน1 
 บิลเงินสด  
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.