Freshmart
เดอะทรี บางบอน
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา ไฟล์ดาวน์โหลด
คำฮิต : Relax the Back 1
จะกู้เงินทำอย่า.. Teriyaki Stix 210 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
1.ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือนกรกฎาคม 2557
2.หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
3.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 2) รายชื่อแฟรนไชส์และธุรกิจที่ร่วมงานนี้
4.ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (หน้า 1)
5.AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11
6.AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 (แบบAD 1 หน้า)
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 - update 1 ก.ย. 57
8.หนังสือบอกเลิกสัญญา
9.ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานบริษัท
10.ใบแนบ ภงด.1
 

ไฟล์ที่ได้รับการเข้าชม และได้รับการดาวน์โหลด มากที่สุด 10 อันดับแรก และไล่เรียงลงมาตามลำดับ ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมของไฟล์นั้นๆ และมีผู้สนใจอยากได้ไฟล์นั้นมากน้อยต่างกันไป
หน้าที่ 32 จาก 227 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
ลำดับชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
931
ธุรกิจสปาประเทศไทย
( ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด > สนามบินน้ำ )

Detail :  ธุรกิจสปา  หมายถึง  ธุรกิจที่เปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ

 File size : 0.18 MB.
 Type : pdf

05-10-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,447)
932
ปลูกมะนาว
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > 303 อาชีพอิสระ )

Detail : การเตรียมพื้นที่ปลูก ถ้าเป็นที่ลุ่มให้ทำคันดินให้มีความกว้างประมาณ 6-8 เมตร ส่วนสูงให้สังเกตจากปริมาณน้ำที่เคยท่วมสูงโดย

 File size : 0.028 MB.
 Type : doc

23-07-2553SME bank
(1,447)
933
การเริ่มต้นธุรกิจ - ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
( รวมแผนธุรกิจ > คู่มือการเริ่มต้นธุรกิจ )

Detail : ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ

 File size : 0.272 MB.
 Type : doc

15-09-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,446)
934
ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เอกสารที่ออกเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเงินเรียบร้อยเเล้ว
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารทั่วไป )

Detail : เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้กับผู้จ่ายเงินเพื่อเเสดงหลักฐานว่าได้รับเงินเรียบร้อยเเล้วซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือการให้บริการ


 File size : 0.074 MB.
 Type : pdf

15-08-2557openerpthailand.org
(1,444)
935
ไม่น่าถามเลย
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ชายชราสอน MBA )

Detail : ผมเข้าไปในเว็บไซต์ อ่านข้อเขียนรู้สึกว่าคุณเป็นผู้รู้คนหนึ่ง จึงมีปัญหาถามดังนี้

 File size : 0.031 MB.
 Type : doc

23-08-2553ชาย กิตติคุณาภรณ์
(1,443)
936
การวิเคราะห์ด้านการผลิต
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการผลิต )

Detail : โดยผศ.ดร.พัชรา ตันติประภา, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์, ผศ.ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ ในหลักสูตรทายาทธุรกิจ

 File size : 2.865 MB.
 Type : doc

18-07-2553ISMED
(1,443)
937
ร้านไอศกรีม Iberry
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > 600 แฟรนไชส์ และโอกาสทางธุรกิจ )

Detail : ท่านคงจะนึกถีงร้านไอศกรีมของต่างประเทศหลายๆแห่ง ที่เข้ามาเปิดในประเทศไทย

 File size : 0.055 MB.
 Type : doc

21-10-2553วิสิษฐ์ จงจิตเจริญพร
(1,441)
938
ธุรกิจร้านตัดผม
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail :  ปัจจุบันร้านตัดผมให้บริการตัดผมและเสริมสวยทั้งบุรุษและสตรีครอบคลุมถึงการออกแบบผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม และการเสริมสวยอื่นๆ โดยเน้นการตกแต่งร้านเข้ากับสมัยนิยม

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

19-07-2553SME bank
(1,440)
939
8 ขั้นตอนการสร้าวงอัตลักษณ์ของธุรกิจ
( รวมแผนธุรกิจ > แบบอย่างการลงทุน )

Detail : คำว่า อัตลัษณ์ของธุรกิจ มาจากภาษาอังกฤษว่า Business Identity มีความหมายถึงสิ่งที่ปรากฎต่อสายตาคนง่าย

 File size : 0.481 MB.
 Type : pdf

12-07-2554SME Bank
(1,439)
940
ก่อน กระโจนลงสนามแฟรนไชส์
( ธุรกิจแฟรนไชส์ > Franchise Academy )

Detail : องค์ประกอบของธุรกิจแฟรนไชส์  -เครื่องหมายทางการค้า  -การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์

 File size : 0.189 MB.
 Type : pdf

31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,428)
941
แบบฟอร์มแนะนำพนักงานเข้าใหม่(ติดบอร์ด)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานธุรการ )

Detail : ชื่อ...................นามสกุล................อายุ .................ปี การศึกษา..................ประสบการณ์........................

 File size : 0.038 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,425)
942
ใบขออนุมัติซื้อ
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบัญชี )

Detail :  เนื่องด้วยหน่วยงานมีความจำเป็นต้อง

 File size : 0.12 MB.
 Type : xls

18-06-2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1,421)
943
ปัจจัยต่างๆในการการสร้างแบรนด์ ของ SMEs
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ท้ายที่สุดนี้ คือ อยากให้เข้าใจว่าการสร้างBrandขึ้นมาใหม่ในตลาด

 File size : 0.075 MB.
 Type : doc

04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,421)
944
การศึกษาวิเคราะห์ลงทุนอุตสาหรรม "ผลิตภัณฑ์ Healthy Ice"
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ผลิตภัณฑ์ไอศครีมผลไม้และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จะแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น2กลุ่ม

 File size : 1.412 MB.
 Type : pdf

03-11-2554ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(1,419)
945
เคล็ดลับการลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านบัญชี-ภาษี )

Detail : บริหารบัญชีภาษีอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกใจคุณสรร.......พากร

 File size : 1.985 MB.
 Type : pdf

20-04-2554ksmecare
(1,419)
946
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน/การขอรับ ใบอนุญาตทำงาน/การขอเปลี่ยนการทำงาน
( รวมสัญญาต่างๆ > หนังสือมอบอำนาจ )

Detail :  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............
สัญชาติ........เลขประจำตัวคนต่างด้าว........

 File size : 0.947 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,416)
947
โฮชิฟู้ดส์ แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น
( เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร > นิตยสารชุมทางอาชีพ )

Detail : โฮชิฟูดส์ นับเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นระดับแนวหน้าที่เป็นที่รู้จักกันดีของบ้านเรา ภายใต้จุดเด่นของความเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่มีความสด

 File size : 6.824 MB.
 Type : pdf

07-09-2555ชุมทางอาชีพ
(1,415)
948
บทบาทของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทยและเปรียบเทียบศักยภาพในเวทีอาเซียน
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail :
“ผู้ประกอบการทั้งประเทศเป็น SMEs ถึง 99% ส่วนใหญ่  ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและอยู่ในภาคอีสาน”

 File size : 0.221 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,413)
949
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > ความรู้ด้านการเงิน )

Detail : ใช้สินทรัพย์ที่ลงทุนไปอย่าางมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้

 File size : 0.285 MB.
 Type : doc

26-10-2553มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
(1,413)
950
ขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต และขั้นตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัททางอินเทอร์เน็ต
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > การจดทะเบียนธุรกิจ )

Detail : ผู้ขอได้รับ  Username และ Password  เลือกหัวข้อ ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล

 File size : 0.282 MB.
 Type : pdf

29-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,413)
951
แบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ท.ต.1)
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ )

Detail :  ประวัติคนต่างด้าว(M.L.C)
เลขประจำตัวคนต่างด้าว(ถ้ามี)............
ชื่อ.......ชื่อสกุล........................

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf

23-08-2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(1,411)
952
บันทึกข้อความติดต่อ ฟอร์มจดหมายเวียนภายใน
( รวมแบบฟอร์มต่างๆ > เอกสารงานบุคคล )

Detail : เรื่อง.................................ถึง............................จาก.....................................

 File size : 0.036 MB.
 Type : doc

30-08-2553INCquity
(1,408)
953
รู้จักบริษัทชั้นนำในอาเซียน คู่ค้าสำคัญของ SMEs ไทยในอนาคต
( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) )

Detail : เหลืออีกไม่ถึง 3 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะจับมือกันเพื่อก้าวเข้าสู่การ

 File size : 0.141 MB.
 Type : pdf

29-06-2555ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(1,407)
954
ภาคการบริการ การวิเคราะห์ด้านเทคนิค-การผลิต
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง การวิเคราะห์ด้านเทคนิค / การผลิต | ธุรกิจอาหาร | ธุรกิจประดับยนต์ | ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน | ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ | ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 File size : 0.125 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,402)
955
306 ยุทธบริหาร (The Warrior Class)
( ความรู้ในการประกอบธุรกิจ > รวม E-books ธุรกิจ )

Detail : ชื่อบทแรกของ ตำราพิชัยสงคราม มักได้รับการแปลว่าเป็น “การวางแผน” แต่ปัจจุบันเราถือว่าการวางแผนเป็น

 File size : 0.453 MB.
 Type : pdf

24-08-2553 ไม่ระบุ
(1,401)
956
นวดแผนไทย
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างแผนธุรกิจ )

Detail : ปัจจุบัน ปัญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามร่างกาย หรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆคน

 File size : 0.259 MB.
 Type : pdf

24-08-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,401)
957
ภาคการบริการ ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ-ไม่สำเร็จ
( รวมแผนธุรกิจ > ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน )

Detail : รวมตัวอย่าง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ / ไม่ประสบความสำเร็จ | ธุรกิจอาหาร | ธุรกิจประดับยนต์ | ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน | ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ | ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

 File size : 0.03 MB.
 Type : doc

11-07-2553SME bank
(1,395)
958
Nanosoft Mini Account.NET 5.0
( โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ > Accounting System )

Detail : โปรแกรมบัญชี รับจ่าย 5.0

 File size : 41.581 MB.
 Type : zip

06-10-2553Nanosoft & Solution Ltd.
(1,384)
959
ยินยอมของคู่สมรส (แบบที่1)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาอื่นๆ )

Detail : เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

 File size : 0.092 MB.
 Type : pdf

23-04-2554121easy
(1,381)
960
สัญญาจ้าง(แบบที่1)
( รวมสัญญาต่างๆ > สัญญาจ้างทำของ )

Detail :   ผู้รับจ้างตกลงรับทำการตามที่กำหนดในสัญญาข้อ 1.  โดยสัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของชนิดที่ดี   ใช้เครื่องมือดี  และช่างฝีมือดี 

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc

28-07-2553Bunchee Audit
(1,381)
หน้าที่ 32 จาก 340 หน้า 31 - [32] - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  

  10 อันดับ ไฟล์ล่าสุด
 ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SM .. 
 หมวดแฟรนไชส์เด่นในงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้าง .. 
 ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ .. 
 ใบปลิวมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ .. 
 AD มางานเดียวครบทุกหมวดแฟรนไชส์ - มหกรรม .. 
 AD - มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 .. 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาช .. 
 หนังสือบอกเลิกสัญญา 
 ภงด.1 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ .. 
 ใบแนบ ภงด.1  
 
 
  10 อันดับ ดาวน์โหลดมากสุด
 ฟอร์มใบลาออก  
 สัญญาซื้อขายรถยนต์ 
 ใบเสนอราคา 
 ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(แบบเต็ม)  
 ภาคการผลิต วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมา .. 
 ภาคการผลิต การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 สัญญากู้เงิน1 
 ภาคการผลิต กลยุทธ์องค์กร-ธุรกิจ-ปฏิบัติก .. 
 บิลเงินสด  
 ใบเสร็จรับเงิน(แบบย่อ)  
 
 

 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com