จะสังเกตได้อย่างไรว่า..ก๊าซหุงต้มที่บรรจุถังมีน้ำหนักครบตามน้ำหนักสุทธิที่แสดงไว้
Download