ตอบคำถามจากการสัมมนาเรื่อง "ลู่ทางธุรกิจบริการไทยในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ : โอกาสเปิดกว้างหลังเจรจา FTA"
Download