ตอบคำถามจากการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง" (ชุดที่ 1)
Download