ตอบคำถามจากการสัมมนาเรื่อง "อัตราแลกเปลี่ยนกับธุรกิจส่งออก ความเสี่ยงที่บริหารได้"
Download