สถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียนช่วง 5 เดือน ปี 2555
Download