สถิติการส่งออกสินค้าของไทยจากกลุ่มประเทศอาเซียนช่วงเดือนมกราคม 2557
Download