รัฐบาลอินโดนีเซียออกกฎเข้ม นำเข้าผลไม้ไทยยอดหด 30%
Download