นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกได้
Download