ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9 (ภายใต้ MOU ปัจจุบันมี 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เป็นผู้ใช้