หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสั...   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
35K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
ชื่อ นาย/ นางสาว .......................สกุล....................
 File size : 0.055 MB.
 Type : doc
21-05-2555NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
(332)
มีความประสงค์จะขอใช้พื้นที่บ่มเพาะห้องสำนักงาน (Incubatee Room) ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ อาคาร 6
 File size : 0.085 MB.
 Type : doc
21-05-2555NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
(230)
(ลักษณะกิจการ/ที่ตั้ง/จดทะเบียน/เริ่มกิจการเมื่อไหร่/ผลิตภัณฑ์อะไร/ใครคือผู้ก่อตั้ง/ลูกค้าของกิจการ/คู่แข่งขัน/
 File size : 0.312 MB.
 Type : doc
21-05-2555NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
(816)
(บทสรุปย่อของธุรกิจที่ต้องการจะดำเนินการ เช่น รายละเอียดโดยย่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
 File size : 0.09 MB.
 Type : doc
21-05-2555NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
(396)
ข้าพเจ้ารับรองว่าหากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
 File size : 0.117 MB.
 Type : doc
21-05-2555NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
(299)
จดหมายเชิญผู้ประกอบการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคม AEC

 File size : 0.229 MB.
 Type : pdf
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(459)
กำหนดการสัมนา โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคม AEC

 File size : 0.248 MB.
 Type : pdf
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(451)
ใบสมัคร AEC เขตกรุงเทพฯ

 File size : 0.113 MB.
 Type : docx
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(406)
ตารางหลักสูตร NEC ธุรกิจอาหาร รุ่นที่1(29.02.55)

 File size : 0.045 MB.
 Type : pdf
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(405)
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NEC

 File size : 0.375 MB.
 Type : doc
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(283)
แผ่นพับธุรกิจอาหาร 55(29.02.55)

 File size : 0.68 MB.
 Type : pdf
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(516)
การฝึกอบรมหลักสูตร Supply Chain Leader in SMEs

 File size : 0.254 MB.
 Type : pdf
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(435)
แบบตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำโซ่อุปทานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Supply Chain Leader in SMEs)
 File size : 0.276 MB.
 Type : doc
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(338)
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำโซ่อุปทานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 File size : 0.054 MB.
 Type : doc
10-03-2555กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(330)
การจัดอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” สาขาธุรกิจพาณิชยกรรมในปี 2554 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างสำเร็จลุล่วง ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าสู่ภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 File size : 0.15 MB.
 Type : pdf
19-03-2554กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(456)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.