หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสั...   เอกสารจากสมาคมแฟรนไชส์ 
32K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ปูเป็นคนที่ชอบออกก�าลังกาย เพราะถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญ  เมื่อเหงื่อออก ก็จะได้ผิวใส ดูสดชื่น นอกจากนั้นปูก็ดูแลตัวเองด้วย การทาครีมก่อนนอน และใช้เวลากับการล้างเครื่องสำอาง

 File size : 1.561 MB.
 Type : pdf
23-07-2556ชุมทางอาชีพ
(909)
Detail : 
รสชาติความอร่อยเฉพาะของลูกชิ้นทองสุขได้ถูกออกแบบมาให้ทานคู่กับน้ำจิ้มทองสุขเท่านั้น
 File size : 3.138 MB.
 Type : pdf
17-07-2556ชุมทางอาชีพ
(498)
Detail : 
ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบของธุรกิจร้านไอศกรีมโฮมเมด คือการบริการของพนักงาน ความเอาใจใส่ มารยาทสุภาพ

 File size : 1.538 MB.
 Type : pdf
17-07-2556ชุมทางอาชีพ
(1,135)
Detail : 

ชำระค่าสมัครร่วมออกบูธงาน FLA FAIR งานสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวนเงิน 2,000 บาท ให้กับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์


 File size : 0.173 MB.
 Type : doc
11-06-2554สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(465)
Detail : 
พื้นที่พิธีเปิด ( ด้านใน พร้อมเวที แสง เสียง ), พื้นที่ออกร้านสำหรับ 30 แฟรนไชน์ชั้นนำ ( ด้านใน พร้อมโครงบูทสำเร็จ มีผนังกั้น), พื้นที่แจก ชิม ฟรี ( ริมถนนหน้าสำนักงาน แฟรนไชน์เตรียมเอง / SME ขอ เทศกิจ ), พื้นที่สัมนาวิชาการ วันเสาร์ที่ 9 ก.ค.( ห้องสัมนา ขนาด 20 คน)
 File size : 1.755 MB.
 Type : ppt
11-06-2554สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(504)
Detail : 

MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์


 File size : 0.358 MB.
 Type : jpg
04-06-2554สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(668)
Detail : 
MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
 File size : 0.275 MB.
 Type : jpg
04-06-2554สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(829)
Detail : 
MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
 File size : 0.295 MB.
 Type : jpg
04-06-2554สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(502)
Detail : 
ภายใต้ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย(เพิ่มเติม) โดยจัดสรรวงเงินแก่กลุ่มธุรกิจ 500 ล้านบาท ตามมติ ครม.วันที่ 12 เม.ย.2554 โดย : นายกันตพนธ์  แก้วมณี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
 File size : 2.51 MB.
 Type : ppt
29-05-2554SME Bank
(890)
Detail : 
ภายใต้ : สินเชื่อโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย(เพิ่มเติม) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ซี (Franchisee)
 File size : 0.241 MB.
 Type : doc
29-05-2554SME Bank
(681)
Detail : 
ใบตอบรับการร่วมในโครงการ สินเชื่อโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ แฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซีร์ไทย | แบบฟอร์การการพิจารณาผู้ขายแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) เพื่อรับรองสิทธ์เข้าโครงการ โดยการสัมภาษณ์ผ่านคณะกรรมการการรับรองของสมาคม
 File size : 0.215 MB.
 Type : doc
29-05-2554สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(462)
Detail : 
MEMBERSHIP APPLICATION FORM สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมาชิกสามัญ 5,000/2 ปี, วิสามัญ2,000/1ปี โดยยินดีร่วมบริจาคเป็นเงิน 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 เข้าบัญชีสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแค บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 022-285322-1
 File size : 0.176 MB.
 Type : doc
29-05-2554สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(457)
Detail : 
มาดูโครงสร้างสมาคมกันครับ Franchise and License Association Organization นายกสมาคม แฟรนไชส์ และไลเซนส์ รองนายกสมาคม 1 Biz Matching New Member ทะเบียนสมาชิก ที่ปรึกษาสมาคม กิตติมศักดิ์ KM องค์ความรู้
 File size : 2.519 MB.
 Type : ppt
11-12-2553สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(712)
Detail : 
แบบแสดงความจำนงค์ขอรับความช่วยเหลือผลกระทบเนื่องจากการชุมนุมที่แยกราชประสงค์
 File size : 0.122 MB.
 Type : pdf
26-11-2553สมาคมแฟรนไชส์ไทย
(392)
Detail : 
สืบเนื่องจากสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ได้ร่วมโครงการให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางโครงการของ SMEs Bank ได้ผ่านความเห็นชอบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
 File size : 0.483 MB.
 Type : pdf
25-11-2553สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
(490)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.