หน้าดาวน์โหลด   เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร   เอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน 
24K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ  

 File size : 0.422 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(136)
กำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในการอุปโภคสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง

 File size : 0.263 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(107)
กรมการค้าภายในได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการขอดู ขอสำเนาข้อมูล

 File size : 0.525 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(145)
จริยธรรมทางการค้า  คือ มาตรฐานในการ ซื้อ ขาย ผลิต สินค้า หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม

 File size : 0.228 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(154)
ผู้ประกอบธุรกิจ ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่

 File size : 0.265 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(127)
ผลไม้ไทย   มีมากมายหลายชนิด อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ บริโภคผลไม้ไทย ได้รสชาติมากคุณค่า

 File size : 0.349 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(133)
กุ้งก้ามกราม   หนึ่งในหลายชนิดของกุ้งที่ได้รับการยอมรับในรสชาติและความอร่อย

 File size : 0.276 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(139)
กุ้งเป็นอาหารที่มีโปรตีน รสชาติดี ราคาไม่แพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวัฒนา เมืองสุข) จึงมอบนโยบายให้กรมการค้าภายในส่งเสริมการจำหน่ายกุ้ง

 File size : 0.262 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(119)
เมนูอาหารไก่-ไข่ไก่ ชุดนี้มี 10 รายการ รสชาติ หลากหลาย นับแต่ยำไก่ย่าง ไก่กรอบ ไก่เค็มทรงเครื่อง ฯลฯ

 File size : 0.253 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(141)
ไก่ โปรตีนชั้นดี เนื้อไก่ อร่อย ยุ่ยนุ่ม ย่อยง่าย ปรุงอาหารได้หลายอย่างทั้งย่าง อบ ทอด นึ่ง ต้ม ผัด แกง กลิ่นเนื้อไก่หอม

 File size : 4.222 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(139)
ไข่ ถือว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าราคาไม่แพงหาได้ง่าย และเหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

 File size : 0.471 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(112)
กุ้งเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อย และเป็นที่โปรดปรานของผู้ที่รับประทานทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอาหารไทย

 File size : 3.889 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(123)
การขายผลปาล์มจะต้องไม่มีสิ่งเจือปน เช่น กาบ ทะลายเปล่า ดิน ทราย เป็นต้น

 File size : 0.312 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(106)
ตลาดข้อตกลง หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร ที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้า ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตกร

 File size : 0.469 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(112)
ตลาดกลางสินค้าเกษตรคือ สถานที่นัดพบเพื่อการซื้อสินค้าเกษตรที่มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก เข้ามาทำการซื้อขายโดยตรง

 File size : 1.082 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(196)
Bid การเสนอซื้อสินค้าล่วงหน้าที่ราคาใดราคาหนึ่งหรือ เรียกว่า "การเสนอซื้อ"

 File size : 0.574 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(109)
การจับกุ้งที่คงคุณภาพความสดและสะอาด จะได้ทั้งน้ำหนักและราคา ซึ่งผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งสามารถทำได้ไม่ยาก

 File size : 0.325 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(132)
มีสีเนื้อเป็นธรรมชาติคือ แดงอมชมพูหลีกเลี่ยงเนื้อสีแดงเข้มคล้ำ และแห้งหรือเนื้อที่เริ่มมีสีเขียว

 File size : 0.298 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(95)
POSSEC is an innovation of export agricultural product system in Thailand and Asia region.

 File size : 0.989 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(119)
Possec  คือ  ศูนย์รวบรวมผักและผลไม้เพื่อการส่งออก ถือเป็นนวัตกรรมในระบบการค้าส่งออกผลิตผลพืชสด ทั้งของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย

 File size : 1.234 MB.
 Type : pdf
11-11-2558กรมการค้าภายใน
(161)
ประเทศไทยรู้จักใช้วิธีชั่งตวงวัดกันแพร่หลาย มาแต่โบราณกาล วิธีที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่วิธีของไทย

 File size : 1.82 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(185)
การซื้อขายสินค้าที่ต้องใช่เครื่องตวงวัดเป็นเครื่องเปรียบเทียบสินค้า หากการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องแล้ว

 File size : 0.923 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(139)
มาตราชั่งตวงวัด หมายความว่า หน่วยที่กำหนดให้รู้ขนาดหรืออัตราเทียบส่วนใดๆ ของปริมาณต่างๆ

 File size : 2.667 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(140)
เครื่องชั่งหาเปอร์เซนต์แป้งในหัวมันเป็นเครื่องชั่งตวงวัดประเภทหนึ่งที่จะทำให้ทราบค่าเปอร์เซนต์แป้ง

 File size : 0.675 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(141)
การใช้เครื่องชั่งอย่างไรให้เหมาะสมนั้น เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากใช้เครื่องชั่งได้เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสินค้า

 File size : 0.94 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(135)
การใช้เครื่องชั่งสปริงในการซื้อขายสินค้ากับผู้อื่น โดยที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดเพียงด้านเดียว

 File size : 0.464 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(156)
ควรใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง เช่น ไม่ชาร์ทไฟเกินมาตรฐานรถยนต์หรือเกิน 14.5 โวลท์

 File size : 0.27 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(211)
ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรวมธุรกิจกันเพื่อก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลดการแข่งขันในตลาดเว้นแต่ได้รับอนุญาต

 File size : 5.127 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(137)
หากสงสัยว่าปริมาณสินค้าในหีบห่อ ( ภาชนะหุ้มห่อสินค้า) จะมีปริมาณต่ำกว่าปริมาณที่แสดงไว้บนฉลาก

 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
12-11-2558กรมการค้าภายใน
(209)
สินค้าหีบห่อมีการแสดงปริมาณสุทธิเป็น น้ำหนัก ความยาว หรือ นับเป็นหน่วย

 File size : 0.213 MB.
 Type : pdf
17-11-2558กรมการค้าภายใน
(154)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.