หน้าดาวน์โหลด   คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้น... 
6.6K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ขั้นตอนที่ 1 ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น จานวนเงินลงทุน วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ การแบ่งส่วนผลกำไรขาดทุน เป็นต้น

 File size : 0.178 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(275)
Detail : 
เมื่อได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ดวงตรา วัตถุที่ประสงค์ ย้ายสำนักงานใหญ่หรือตั้งหรือย้ายสำนักงานสาขา เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน

 File size : 0.171 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(177)
Detail : 
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน ผู้ชำระบัญชีตามที่จดทะเบียนไว้เดิมจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอ จดทะเบียนกระทำได้ตามวิธี

 File size : 0.156 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(138)
Detail : 
เมื่อห้างได้ควบเข้ากันแล้ว จะต้องนำไปจดทะเบียนควบกันเป็นห้างหุ้นส่วนใหม่

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(273)
Detail : 
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไป

 File size : 0.175 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(148)
Detail : 
เมื่อห้างหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน ห้างนั้นจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชี การเลิกห้างกรณีอื่นนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

 File size : 0.159 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(171)
Detail : 
การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน ผู้ชำระบัญชีตามอานาจที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนกระทำได้ตามวิธี

 File size : 0.157 MB.
 Type : pdf
19-08-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(181)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.