หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย   ตลาดนัด น่าซื้อ 
15K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
แบบประเมินนี้ใช้สาหรับประเมินมาตรฐานของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ คือ

 File size : 0.343 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(835)
Detail : 
เพื่อดำเนินการพัฒนาตลาดนัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และกฎกระทรวง

 File size : 22.119 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(313)
Detail : 
ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของประเภทอาหารต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

 File size : 7.513 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(316)
Detail : 
การติดตามประเมินคุณภาพ หมายถึง  การดำเนินการตรวจแนะนำ และติดตามประเมินคุณภาพของตลาดประเภทที่ 2

 File size : 0.062 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(177)
Detail : 
มีทะเบียนผู้ขายของในตลาด โดยระบุประเภทสินค้าที่จำหน่าย

 File size : 0.066 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(247)
Detail : 
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินมาตรฐานของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

 File size : 0.064 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(2,843)
Detail : 
ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

 File size : 0.077 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(180)
Detail : 
ตลาดนัดน่าซื้อ ต้องเป็นตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 File size : 0.025 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(183)
Detail : 
แบบประเมินนี้ใช้สาหรับประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

 File size : 0.267 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(912)
Detail : 
ผู้ประกอบการตลาดที่จะเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดนัด น่าซื้อ" ต้องตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 File size : 1.687 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(163)
Detail : 
ผู้ประกอบการตลาดที่จะเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดนัด น่าซื้อ" ต้องตลาดที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

 File size : 1.048 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(153)
Detail : 
ผู้ประกอบกิจการตลาดที่จะเข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดนัด น่าซื้อ" ต้องเป็นตลาดที่ได้รับใบอนุญารตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 File size : 1.034 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(147)
Detail : 
ขอความร่วมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการคัดเลือกตลาดที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

 File size : 0.974 MB.
 Type : pdf
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(157)
Detail : 
แบบประเมินแบ่งการประเมินออกเป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นฐาน  ระดับดีและระดับดีมาก

 File size : 0.117 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(185)
Detail : 
ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตรจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ  ของเสีย

 File size : 0.124 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(177)
Detail : 
แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่ายสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. และอาจเป็นแบบพับเก็บได้

 File size : 0.136 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(162)
Detail : 
ตลาดต้นแบบในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน “ ตลาดนัด น่าซื้อ ”  ( ๑ จังหวัด ๑ ตลาดนัด  ต้นแบบ )  

 File size : 0.042 MB.
 Type : doc
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(281)
Detail : 
ทะเบียนรายชื่อผู้ขายของในตลาดประเภทที่ 2    ชื่อตลาด..........เลขที่.........ถนน.........หมู่ที่........ตำบล.....อำเภอ.......จังหวัด........

 File size : 0.066 MB.
 Type : xls
02-02-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(246)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.