หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศจีน | China 
21K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
จีนได้ประกาศเริ่มใช้กฏหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ ซึ่งมีจุด Highlight หลายจุด เช่น 1. ห้ามระบุว่าเป็น “เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป (Well-known trademarks)” ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้อีกต่อไป 2. สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเสียง 3. ค่าชดเชยขั้นสูงของผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าปรับจาก 0.5 ล้านหยวนเป็น 3 ล้านหยวน 
 

 File size : 0.111 MB.
 Type : PDF
20-05-2557สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(253)
Detail : 
กลุ่มผผู้ลิตสิ่งทอเตรียมจะหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขอให้ใช้มาตรการตอบโต้การนำเข้าสินค้าสิ่งทอจากจีนอีกครั้ง หลงัจากที่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง ได้ประกาศยุติการไต่สวนเพื่อใช้
มาตรการปกป้อง (เซฟการ์ด)

 File size : 0.177 MB.
 Type : pdf
20-05-2557E-Customs Service Co., Ltd.
(288)
Detail : 
กรณีใช้เกณฑ์การคำนวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในเอฟทีเอไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่า
 File size : 0.516 MB.
 Type : pdf
07-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(483)
Detail : 
ปัจจุบัน รูปแบบร้านค้าและแหล่งค้าปลีกในกวางตุ้งมีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือไปจากห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าแล้ว
 File size : 6.662 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(391)
Detail : 
กิจกรรมการพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 File size : 6.413 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(398)
Detail : 
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในด้านการค้า การตั้งราคา บรรจุภัณฑ์ ช่องทางและรูปแบบ การขนส่ง และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ในรูปแบบเชิงจุลภาค

 File size : 2.562 MB.
 Type : pdf
03-01-2556สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(267)
Detail : 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี (Five-Year Plan for National Economic and Social Development) เป็นแผนเเม่บทในการดำเนินนโยบายของประเทศจีนที่ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม

 File size : 0.214 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(874)
Detail : 
During negotiations, India was highly protective on agriculture because the agricultural sector is India’s utmost vulnerable sector.

 File size : 0.051 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(276)
Detail : 
“ความมั่นคงทางพลังงาน” กระแสแห่งยุคที่โลกกำลังตื่นตัว พลังงานมีความสำคัญ ต่อโลก ซึ่งต้องการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ

 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
02-01-2556สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
(659)
Detail : 
 การเสวนาเรื่อง "AEC  vs จีน : ใครได้ใครเสีย"  จัดโดยกรมเจราการค้าระหว่างประเทศร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและสถาบันธุรกิจไทย -จีนภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉีนวเฉลิมพระเกียรติ
 File size : 0.173 MB.
 Type : pdf
24-08-2555thaifta
(248)
Detail : 
การเสวนาเรื่อง “AEC vs  จีน:  ใครได้ใครเสีย” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ
 File size : 0.173 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(355)
Detail : 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ก่อนอื่น ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน
 File size : 0.043 MB.
 Type : doc
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(314)
Detail : 
ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ
 File size : 0.493 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(278)
Detail : 
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสทางการค้า จีนได้เข้าร่วมเจรจาในเวทีที่สำคัญ
 File size : 0.035 MB.
 Type : doc
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(358)
Detail : 
ผมได้เขียนถึงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
 File size : 0.098 MB.
 Type : pdf
12-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(272)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.