หน้าดาวน์โหลด   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   ประเทศออสเตรเลีย | Australia 
23K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
เปิดตลาดให้ผู้ให้บริการไทยเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในออสเตรเลียทุกประเภทได้ 100% ยกเว้น
 File size : 2.396 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(416)
Detail : 
ข้อผูกพันเปิดตลาดของไทยให้ออสเตรเลีย
 File size : 0.288 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(318)
Detail : 
การจัดซื้อโดยรัฐเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อมาก เพราะรัฐจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซื้อวัตถุดิบ
 File size : 0.699 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(229)
Detail : 
ลักษณะการเจรจาด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี
 File size : 0.518 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(234)
Detail : 
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า หมายถึง การกำหนดหลังเกณฑ์ในการได้สัญชาติหารือ
 File size : 0.426 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(269)
Detail : 
ด้านการค้าบริการและการลงทุน ไทยกับออสเตรเลียใช้แนวทางการเปิดตลาดแบบค่อยเป็นค่อยไป
 File size : 0.149 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(264)
Detail : 
ถาม ออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้สูงสุดถึง ๖๐%
 File size : 0.099 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(289)
Detail : 
การค้าบริการ  ไทยและนิวซีแลนด์จะมีการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการภายใน 3 ปี
 File size : 0.108 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(237)
Detail : 
การเจรจาจัดท าความตกลง JTEPA เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 และสรุปผลการเจรจาโดยสมบูรณ์
 File size : 0.209 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(258)
Detail : 
ท้ัง ๓ ความตกลงน้ีมีการเจรจามาก่อนปี๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) ในการเจรจาเร่ืองลดภาษีได้นําสินค้า
 File size : 0.11 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(259)
Detail : 
ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1990
 File size : 0.107 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(414)
Detail : 
การใช้พืชจีเอ็มหรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Crop:GM crop)
 File size : 1.521 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(240)
Detail : 
รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสนับสนุนในการเจรจาเรื่องความตกลงการค้าเสรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
 File size : 0.828 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(427)
Detail : 
ผมเคยเขียนถึงเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรี-ออสเตรเลีย หรือที่คนในวงการการค้าระหว่างประเทศ
 File size : 0.069 MB.
 Type : pdf
23-04-2555การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(283)
Detail : 
การใช้พืชจีเอ็มหรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม(Genetically Modified Crop:GM crop)
 File size : 1.521 MB.
 Type : pdf
11-04-2555กรรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(221)
Detail : 
 
 File size : 0.292 MB.
 Type : pdf
11-04-2555กรรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(472)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.